Contact
Mijn UnitedConsumers

Eigen risico 2023

De overheid heeft bepaald dat basiszorg, zoals ziekenhuiszorg en medicijnen, voor iedereen toegankelijk moet zijn en daarom worden deze zorgsoorten vergoed uit de basisverzekering. Om belangrijke basiszorg betaalbaar te houden, bestaat het eigen risico.


 

Wat is het eigen risico?

Met het eigen risico betaalt u (een deel van) bepaalde zorgkosten uit de basisverzekering zelf. Het eigen risico kan onderverdeeld worden in het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor iedere verzekerde van 18 jaar en ouder in Nederland en de hoogte van het verplicht eigen risico is ook voor iedereen gelijk. Het verplicht eigen risico betaalt u over bepaalde zorgsoorten uit de basisverzekering.

Vrijwillig eigen risico

Het vrijwillig eigen risico is een bedrag waarmee het verplicht eigen risico verhoogd kan worden. Het verhogen van het vrijwillig eigen risico heeft als voordeel dat u korting op de maandelijkse premie van uw basisverzekering krijgt. Het nadeel is dat u bij het verbruik van zorg uit de basisverzekering zowel het verplichte, als vrijwillige eigen risico moet betalen.


 

Hoogte eigen risico 2023

De hoogte van het verplicht eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. In 2023 is het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,-.

Het verplicht eigen risico kunt u in stapjes vrijwillig verhogen om zo korting te krijgen op de premie van uw basisverzekering. Het vrijwillig eigen risico kan met € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,- verhoogd worden. Uw totale eigen risico kan dus maximaal € 885,- bedragen.


 

Hoe werkt het eigen risico?

Voor bepaalde zorgsoorten uit de basisverzekering betaalt u een eigen risico. Het eigen risico betaalt u totdat deze volledig verbruikt is. Zodra uw eigen risico van het lopende kalenderjaar helemaal op is, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Voorbeeld verplicht eigen risico

Jan heeft een verplicht eigen risico van € 385,-. Hij kiest ervoor om zijn eigen risico niet te verhogen dit jaar. In 2023 bedraagt het totale eigen risico van Jan € 385,-.

Jan heeft dit jaar gebruikgemaakt van bepaalde zorgsoorten uit de basisverzekering waar het eigen risico voor geldt. In totaal heeft Jan nu € 385,- aan zorgkosten zelf moeten betalen. Zijn eigen risico voor 2023 is dus op.

Als Jan dit jaar nog een keer zorg nodig heeft uit de basisverzekering waar eigen risico voor geldt, dan hoeft hij geen eigen risico meer te betalen.

Jan heeft namelijk zijn verplicht eigen risico volledig verbruikt en heeft geen vrijwillig eigen risico. Volgende zorgkosten waar het eigen risico voor geldt, zijn dus voor de zorgverzekeraar.

 

Voorbeeld vrijwillig eigen risico

Sanne heeft een verplicht eigen risico van € 385,- en verhoogt haar eigen risico vrijwillig met € 500,-. Het totale eigen risico voor Sanne bedraagt € 885,- in 2023.

Sanne heeft dit jaar € 385,- eigen risico zelf moeten betalen voor de zorg die ze nodig had. Haar verplicht eigen risico is dus op. Sanne heeft binnenkort weer zorg nodig uit de basisverzekering, maar dit wordt nog niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Omdat Sanne haar vrijwillig eigen risico heeft verhoogd met € 500,-, zal ze de volgende € 500,- aan zorgkosten eerst zelf moeten betalen.

Zodra Sanne in totaal € 885,- aan eigen risico zelf heeft betaald, is haar totale eigen risico voor dit jaar helemaal verbruikt en worden eventuele volgende kosten vergoed door de zorgverzekeraar.


 

Wat valt onder het eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bepaalde zorgsoorten uit de basisverzekering. Wij zetten de belangrijkste zorgsoorten waar u wel en geen eigen risico voor betaalt voor u op een rij. Zo bent u altijd voorbereid op eventuele (hoge) kosten.

Zorgsoorten met eigen risico

 

Zorgsoorten zonder eigen risico


 

Wanneer eigen risico betalen?

Het eigen risico betaalt u over bepaalde basiszorg binnen één kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Zodra u eigen risico moet betalen, ontvangt de zorgverzekeraar een rekening van uw zorgverlener. Vervolgens heeft de zorgverzekeraar maximaal 5 jaar de tijd om u een factuur voor het eigen risico te sturen. 

Goed om te weten: ook als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar, kunt u nog een rekening voor het eigen risico krijgen van uw oude zorgverzekeraar.


 

Eigen risico terugkrijgen

Het eigen risico is niet aftrekbaar bij de belasting. In speciale gevallen kunt u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting de gemaakte zorgkosten wel aftrekken wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u uw eigen risico niet gebruikt? Dan hoeft u ook geen eigen risico te betalen.  

Heeft u ervoor gekozen uw eigen risico gespreid te betalen, maar blijkt achteraf dat u het eigen risico niet gebruikt heeft? Dan krijgt u het te veel betaalde eigen risico terug van uw zorgverzekeraar. Het verschil tussen het eigen risico dat u wel en niet heeft gebruikt, wordt vaak in het nieuwe jaar op uw bankrekening teruggestort. 

Goed om te weten: het verplicht eigen risico kunt u gespreid betalen, maar het vrijwillig eigen risico niet. Indien u gekozen heeft voor het verhogen van uw vrijwillig eigen risico, dan moet u de factuur van uw zorgverlener in één keer betalen.


Veelgestelde vragen over het eigen risico

Gaat u in december naar het ziekenhuis voor een gebroken been om vervolgens in januari het gips eraf te laten halen? Dan hoeft u in januari het eigen risico niet opnieuw te betalen. Een ziekenhuis rekent nooit een losse behandeling af. Alle behandelingen worden in één pakket samengevat. Dit heet de Diagnose Behandelcombinatie (DBC).

Deze DBC start bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis voor een behandeling en loopt door tot deze behandeling beëindigd is. Op die manier vallen alle behandelingen onder het eigen risico van één jaar en hoeft u voor een lopende behandeling dus nooit dubbel het eigen risico te betalen.

Bij elke DBC hoort een termijn van maximaal 120 dagen. De gehele behandeling dient dus binnen 120 dagen afgerond te zijn: van het eerste gesprek tot de laatste controle.

Alle behandelingen worden verzameld in één DBC en u ontvangt achteraf een rekening van het totaal. De rekening moet vervolgens nog verwerkt worden door de verzekeraar, wat in kan houden dat u de rekening pas maanden later ontvangt.

Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen? Dan ontvangt u een aparte rekening. U kunt bij uw zorgverlener navragen of en wanneer de vervolg-DBC wordt gestart. Voor de factuur van het eigen risico wordt gekeken naar het jaar waarin uw DBC of vervolg-DBC is gestart. 

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee verschillende dingen. Vanuit de zorgverzekering wordt niet alles 100% vergoed. Voor sommige medicijnen en behandelingen wordt soms naast het eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening gebracht.

De eigen bijdrage is een bedrag of percentage dat u zelf betaalt voor bijvoorbeeld kraamzorg, ziekenvervoer of specifieke medicijnen. Het kan ook voorkomen dat de zorg meer kost dan de vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft. Het verschil betaalt u dan zelf. Vanaf 2019 betaalt u per kalenderjaar niet meer dan € 250,- aan eigen bijdrage.

> Ik heb een andere vraag


Gecontroleerd door onze specialist Nienke Wuits

De informatie over het eigen risico is gecontroleerd door Nienke Wuits, specialist op het gebied van zorgverzekeringen. Nienke is sinds 2011 werkzaam bij UnitedConsumers.

| Laatst gecontroleerd op: 19-7-2023 |

nienke expert 3


Heeft u een vraag, opmerking of advies nodig?

Wij helpen u graag!