Stadsverwarming

In Nederland worden de meeste huizen verwarmd met centrale verwarming die werkt op gas. Maar er zijn ook alternatieven, zoals stadsverwarming: een verwarmingssysteem dat woningen en woonwijken voorziet van warmte via een netwerk van warmwaterleidingen onder de grond. Stadsverwarming wordt ook wel warmtedistributie of stadswarmte genoemd. De eerste stadverwarming werd aangelegd in Utrecht in 1923, maar stadsverwarming is verre van ouderwets.

Steeds meer aansluitingen stadsverwarming

In 2000 waren meer dan 200.000 woningen aangesloten op het warmtenet. Dat aantal blijft stijgen, want zowel bestaande woningen als huizen in aanbouw bij nieuwbouwprojecten worden aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming. Jaarlijks komen er ongeveer 8.000 aansluitingen bij. In 2011 waren er naar schatting al zo’n 550.000 huishoudens aangesloten.

Hoe werkt stadsverwarming?

De huishoudens die zijn aangesloten op stadverwarming, hebben geen eigen cv-ketel meer in huis. Via een netwerk van waterleidingen in de grond wordt warmte naar uw huis getransporteerd. Maar waar komt deze warmte dan vandaan? In veel gevallen gaat het om restwarmte van elektriciteitscentrales, maar er zijn steeds meer alternatieven om energie op te wekken, zoals warmte uit:

  • afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)
  • verbranding van biomassa
  • zonnecollectoren
  • warmtepompen
  • aardwarmte

Geen gasaansluiting meer

De woningen die zijn aangesloten op stadswarmte hebben geen individuele cv-ketel meer in huis. De warmte is afkomstig uit één grote warmtebron en wordt verdeeld over de aangesloten woningen. Stadverwarming zorgt ook voor warm water uit de kraan met behulp van een warmtewisselaar. Omdat er ook alternatieven zijn voor koken op gas, zijn de woningen met stadsverwarming vaak niet meer aangesloten op het gasnetwerk.

Energieprijzen voor stadsverwarming

Om de energieprijzen voor warmte te kunnen berekenen, zijn alle huizen met stadsverwarming voorzien van een warmtemeter. Deze meet het verbruik van warmte in gigajoules. Ter vergelijking: 1 gigajoule warmte is ongeveer 30 m3 aardgas. De stookkosten worden dus niet berekend op basis van een gasprijs per m3, maar een vast tarief per gebruikte gigajoule.

Vaststellen warmteprijs

De gemeente bepaalt welke wijken worden aangesloten op stadswarmte en de warmteleverancier krijgt u toegewezen. U kunt niet overstappen op een andere warmteleverancier en bent dus afhankelijk van de prijzen die uw leverancier bepaalt.

Warmtewet

Om de huishoudens met stadsverwarming te beschermen tegen hoge energieprijzen, heeft de overheid de Warmte Wet opgesteld. In deze wet  wordt geregeld dat energiebedrijven voor hun restwarmte geen hogere prijs mogen vragen dan voor gas. Naar verwachting gaat deze wet in 2014 in en vanaf dat moment zal de Autoriteit Consument & Markt de warmteprijzen controleren.

Energieprijzen vergelijken

Bent u aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming? Dan kunt u niet overstappen naar een andere energieleverancier voor gas. U kunt wel onderzoeken welke stroomprijzen voor u het meest aantrekkelijk zijn.

Eenvoudig energie vergelijken

Meer informatie over energie

Gas
Stroom
Elektriciteit
Energiemarkt
Uw energierekening

> Alles over energie