Zorgverzekering 2017: belangrijkste wijzigingen

Het afsluiten van een basis zorgverzekering in 2017 is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Aanvullende zorgpakketten zijn vrijblijvend. De inhoud van de basisverzekering wordt door de overheid vastgesteld. Ieder jaar tijdens Prinsjesdag worden de wijzigingen officieel bekend gemaakt door middel van de Miljoenennota. De belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering in 2017 leest u hieronder. 

Zorgverzekering met korting afsluiten

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering

De vergoedingen in de basisverzekering voor 2017 zijn uitgebreid. Dit heeft de overheid op Prinsjesdag laten weten en dit is wettelijk vastgesteld. Iedere zorgverzekeraar moet zich aan deze nieuwe vergoedingen houden. Uiteraard blijven de huidige zorgsoorten die vanuit de basisverzekering vergoed worden, ook in 2017 in de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld huisartszorg, spoedeisende zorg en ziekenhuiszorg.

Borstprotheses bij ontbreken borstvorming

Vanaf 2017 worden borstprotheses vergoed bij vrouwen die geen borstvorming hebben of door een afwijking geen borst(en) hebben. Ook transgenders komen in aanmerking voor borstprotheses. Voor een vergoeding van een borstvergroting vanuit de basisverzekering moet eerst toestemming aangevraagd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor de vergoeding van plastische chirurgie moet u namelijk altijd eerst toestemming aanvragen. Uw plastisch chirurg bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van borstprotheses. Hij of zij zal samen met u de toestemming bij uw zorgverzekeraar aanvragen.

Bovenooglidcorrectie

Voorheen werd een bovenooglidcorrectie vrijwel nooit vergoed, zelfs niet als iemand bijna geen zicht meer had. Wanneer de oogleden over de ogen hangen, is niet alleen het zicht minder, maar kunnen ook andere klachten ontstaan. Vaak gaat iemand wat achterover hangen met het hoofd om nog iets te kunnen zien, wat klachten als nekpijn en hoofdpijn kan veroorzaken. Gelukkig heeft de overheid besloten dat in 2017 een correctie van het bovenooglid vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De vergoeding geldt echter alleen wanneer het zicht ernstig beperkt is door verslapping of verlamming van het bovenooglid.

 

Medisch noodzakelijke besnijdenis

Tot 2017 werd een medisch noodzakelijke besnijdenis in bijna geen één geval vergoed. Gelukkig komt hier in 2017 verandering in. Wanneer een besnijdenis medisch noodzakelijk is omdat er bijvoorbeeld veel pijn is bij het plassen, wordt deze ingreep vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u of uw zoon klachten heeft, gaat u eerst naar de huisarts. Uw huisarts stuurt u of uw zoon dan door naar de uroloog of kinderarts. Als na onderzoek blijkt dat een besnijdenis medisch noodzakelijk is om de klachten te verhelpen, dan wordt dit vergoed. Besnijdenis vanuit religieuze overweging wordt niet vergoed.

 

Fysiotherapie bij etalagebenen

Patiënten met etalagebenen krijgen in 2017 vanuit de basisverzekering 37 fysiotherapiebehandelingen vergoed. Voorheen kregen zij geen fysiotherapiebehandelingen vergoed en moesten zij hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

 

Opvang na behandeling in het ziekenhuis

Het kabinet reserveert € 33 miljoen extra voor opvang en zorg na onder andere een behandeling in het ziekenhuis. Het gaat dan om opvang en zorg als iemand om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kan wonen. Hoe dit budget precies verdeeld wordt is nog niet bekend.


Wijzigingen in de basisverzekering

Naast nieuwe vergoedingen, zijn er ook een aantal dingen gewijzigd in de basisverzekering.

 

Eigen bijdrage klikgebit wijzigt

In 2017 wijzigt de eigen bijdrage voor een klikgebit op implantaten. De eigen bijdrage voor de onderkaak is 10% en de eigen bijdrage voor de bovenkaak is 8%. De eigen bijdrage van een uitneembaar kunstgebit blijft 25%.

NIPT vanaf 1 april 2017 in basisverzekering

Tot nu toe was het enkel mogelijk om voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) te kiezen, wanneer er uit de combinatietest blijkt dat er een verhoogde kans op een afwijking is. Vanaf april 2017 is het voor iedere zwangere vrouw mogelijk om meteen voor een NIPT-test te kiezen. Zij kunnen hiervoor terecht bij 8 UMC’s (Universitair Medisch Centra).

Zorgkosten buiten Europa blijven in de basisverzekering 2017

Er wordt al enige tijd gespeculeerd dat zorgkosten buiten Europa in 2017 niet meer vergoed worden door de basisverzekering. Met het afschaffen van de werelddekking zou per jaar 60 miljoen bespaard worden. De meerderheid van de Tweede Kamer is echter niet overtuigd van deze besparing. Het afschaffen van de werelddekking zou juist extra gedoe opleveren en te weinig besparing. De werelddekking blijft voorlopig gewoon in zijn huidige vorm bestaan, ook in 2017.


Eigen risico in 2017

Het eigen risico bedraagt in 2017 €385,-. Dit is het eerste jaar dat het verplicht eigen risico niet stijgt sinds de invoering hiervan. Het eigen risico betaalt u alleen als u gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van huisartszorg, verloskundige zorg, kraamzorg en geneesmiddelen in het voorkeursbeleid van VGZ.

Jaartal Eigen risico Jaartal Eigen risico
2008 € 150,- 2013 € 350,-
2009 € 155,- 2014 € 360,-
2010 € 165,- 2015 € 375,-
2011 € 170,- 2016 € 385,-
2012 € 220,- 2017 € 385,-

Zorgtoeslag

Voor iedereen die recht heeft op zorgtoeslag, stijgt de zorgtoeslag in 2017 met € 2,- per maand. Alleenstaanden hebben  recht op zorgtoeslag wanneer zij € 27.500,- of minder verdienen per jaar. Wanneer een alleenstaande € 20.000,- of minder verdient per jaar, is er recht op de maximale zorgtoeslag van € 88,- per maand. Dit komt neer op een zorgtoeslag van € 1.056,- per jaar. Meerpersoonshuishoudens hebben recht op zorgtoeslag tot een gezamenlijk inkomen van € 35.000,-. Wanneer zij samen minder dan € 20.000,- per jaar verdienen, ontvangen zij € 170,- zorgtoeslag per maand. Dit komt neer op een zorgtoeslag van € 2.040,- per jaar.

In onderstaande twee tabellen staan de zorgtoeslagen voor alleenstaanden en voor iedereen met een toeslagpartner. Per jaarinkomen staat aangegeven wat u netto betaalt voor uw zorgpremie, wanneer u kiest voor de VGZ Goede Keuze basisverzekering.

Zorgtoeslag alleenstaanden

Jaarinkomen alleenstaanden tot Zorgtoeslag per maand Netto premie per maand bij VGZ Goede Keuze via UnitedConsumers Jaarinkomen alleenstaanden tot Zorgtoeslag per maand Netto premie per maand bij VGZ Goede Keuze via UnitedConsumers
€ 20.000,- of minder € 88,- € 11,70 € 24.500,- € 39,- € 60,70
€ 20.500,- € 84,- € 15,70 € 25.000,- € 34,- € 65,70
€ 21.000,- € 78,- € 21,70 € 25.500,- € 28,- € 71,70
€ 21.500,- € 73,- € 26,70 € 26.000,- € 22,- € 77,70
€ 22.000,- € 67,- € 32,70 € 26.500,- € 17,- € 82,70
€ 22.500,- € 62,- € 37,70 € 27.000,- € 11,- € 88,70
€ 23.000,- € 56,- € 43,70 € 27.500,- € 6,- € 93,70
€ 23.500,- € 50,- € 49,70 vanaf € 27.500,- € 0,- € 99,70
€ 24.000,- € 45,- € 54,70      

Zorgtoeslag met toeslagpartner

Gezamenlijk jaarinkomen tot Zorgtoeslag samen Netto premie per maand voor 2 personen bij VGZ Goede Keuze via UnitedConsumers Gezamenlijk jaarinkomen tot Zorgtoeslag samen

Netto premie per maand voor 2 personen bij VGZ Goede Keuze via UnitedConsumers

€ 20.000,- of minder € 170,- € 29,40 € 28.000,- € 81,- € 118,40
€ 20.500,- € 165,- € 34,40 € 28.500,- € 76,- € 123,40
€ 21.000,- € 160,- € 39,40 € 29.000,- € 70,- € 129,40
€ 21.500,- € 154,- € 45,40 € 29.500,- € 65,- € 134,40
€ 22.000,- € 149,- € 50,40 € 30.000,- € 59,- € 140,40
€ 22.500,- € 143,- € 56,40 € 30.500,- € 53,- € 146,40
€ 23.000,- € 137,- € 62,40 € 31.000,- € 48,- € 151,40
€ 23.500,- € 132,- € 67,40 € 31.500,- € 42,- € 157,40
€ 24.000,- € 126,- € 73,40 € 32.000,- € 36,- € 163,40
€ 24.500,- € 121,- € 78,40 € 32.500,- € 31,- € 168,40
€ 25.000,- € 115,- € 84,40 € 33.000,- € 25,- € 174,40
€ 25.500,- € 109,- € 90,40 € 33.500,- € 20,- € 179,40
€ 26.000,- € 104,- € 95,40 € 34.000,- € 14,- € 185,40
€ 26.500,- € 98,- € 101,40 € 34.500,- € 8,- € 191,40
€ 27.000,- € 93,- € 106,40 € 35.000,- € 3,- € 196,40
€ 27.500,- € 87,- € 112,40 vanaf € 35.000,- € 0,- € 199,40


Belangrijkste premie wijzigingen zorgverzekering 2017

Zorgverzekering 2017: UnitedConsumers één van de laagste premies
De premie voor de basisverzekering is helaas in 2017 gestegen bij alle zorgverzekeraars. Gelukkig heeft UnitedConsumers één van de laagste premies, waardoor de zorgverzekering in 2017 betaalbaar blijft. Daarbij is de premie van UnitedConsumers bij de natura selectief polis het minst gestegen van alle zorgverzekeraars. Hierdoor bent u verzekerd van uitstekende zorg, tegen een lage prijs.

Natura selectief polis: premie VGZ Goede Keuze het minst gestegen

In onderstaande tabel is te zien dat de VGZ Goede Keuze basisverzekering van UnitedConsumers het minst hard is gestegen van alle zorgverzekeraars. Hierdoor staat UnitedConsumers op de vierde plek en is de premie voor de natura selectief zorgverzekering van 2017 slechts € 99,70. Daarbij geeft deze VGZ Goede Keuze basisverzekering van UnitedConsumers minder keuzebeperkingen dan veel andere natura selectief zorgverzekeringen, die nog iets goedkoper zijn. Hiermee heeft UnitedConsumers een enorm sterke aanbieding, waarbij veel zorg vergoed wordt, tegen een hele scherpe premie.

Vergelijking premies natura selectief polis 2017

  Natura selectief polis met € 385,- eigen risico        
  Zorgverzekeraar              Premie 2017              Premie 2016          Stijging     Stijgingspercentage
1 Zekur € 92,- € 86,- € 6,- + 6,98%
2 ZieZo € 93,95 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
3 Univé € 98,75 € 89,95 € 8,- + 9,78%
4 UnitedConsumers € 99,70 € 94,95 € 4,75 + 5%
5 De Friesland € 99,95   € 91,75 € 8,20 + 8,94%
6 PMA € 100,25    € 88,- € 12,25 + 13,92%
7 CZdirect € 102,35 € 94,95 € 7,40 + 7,79%
8 Menzis € 103,-   € 90,75 € 12,25 + 13,50%
9 VGZ € 104,95 € 99,95 € 5,- + 5%
10 ZilverenKruis € 104,95 € 96,95 € 8,- + 8,25%
11 CZ € 108,90 € 101,30 € 7,60 + 7,50%

Gemiddelde premie natura selectief polis in 2017: € 100,80
Gemiddelde premiestijging natura selectief polis in 2017: € 8,03 / + 8,67%

Naturapolis: premie VGZ Ruime Keuze weinig gestegen en goedkoop

De naturapolis is vrijwel bij iedere zorgverzekeraar gestegen. Hierdoor wordt de premie van de zorgverzekering in 2017 hoger. UnitedConsumers heeft er alles aan gedaan om de premie zo laag mogelijk te houden. De VGZ Ruime Keuze basisverzekering van UnitedConsumers is één van de zorgverzekeringen die het minst hard is gestegen met slechts 4,63%. Dit is veel lager dan de gemiddelde stijging van 7,55%.

Vergelijking premies naturapolis 2017

 

Naturapolis met     € 385,- eigen risico

       
  Zorgverzekeraar Premie 2017           Premie 2016        Stijging    Stijgingspercentage 
1

Besured

€ 96,90 € 91,90 € 5,- + 5,44%
2 Promovendum € 97,90 € 92,90 € 5,- + 5,38%
3 ZieZo € 99,95 € 96,75 € 3,20 + 3,31%
4 Ditzo € 100,95 € 93,85 € 7,10 + 7,57%
5 Bewuzt € 101,50 € 92,- € 9,50 + 10,33%
6 UnitedConsumers € 101,65 € 97,15 € 4,50 + 4,63%
7 Anderzorg € 102,- € 93,- € 9,- + 9,68%
8 FBTO € 103,50 € 94,25 € 9,25 + 9,81%
9 Rabobank/Interpolis € 104,25 € 98,50 € 5,75 + 5,84%
10 Kiemer € 106,75 € 95,95 € 10,80 + 11,26%
11 PMA € 107,92 € 96,76 € 11,16 + 11,53%
12 DSW € 108,- € 98,75 € 9,25 + 9,37%
13 HEMA € 108,- € 97,- € 11,- + 11,34%
14 IZZ € 109,94 € 103,28 € 6,66 + 6,45%
15 Zorg en Zekerheid € 110,15 € 106,95 € 3,20 + 2,99%
16 CZ € 112,85 € 104,95 € 7,90 + 7,53%
17 VGZ € 112,95 € 107,95 € 5,- + 4,63%
18 Univé € 113,25 € 107,- € 6,25 + 5,84%
19 De Friesland € 114,95 € 106,50 € 8,45 + 7,93%
20 Avéro Achmea € 117,20 € 109,45 € 7,75 + 7,08%
21 ZilverenKruis € 117,45 € 109,45 € 8,- + 7,31%
22 OZF € 117,45 € 109,45 € 8,- + 7,31%
23 Pro Life € 117,45 € 109,45 € 8,- + 7,31%
24 Menzis € 119,- € 107,- € 12,-

+ 11,21%

Gemiddelde premie naturapolis in 2017: € 108,41
Gemiddelde premiestijging naturapolis in 2017: € 7,57 / + 7,55%

Restitutiepolis: premie VGZ Eigen Keuze in top 3

De premie van de restitutiepolis VGZ Eigen Keuze is weinig gestegen ten opzichte van 2016. Hierdoor is de premie laag gebleven en staat de restitutie basisverzekering van UnitedConsumers in de top 3  van restitutie basisverzekeringen, gerangschikt op premie.

Vergelijking premies restitutiepolis 2017

  Restitutiepolis met € 385,- eigen risico        
  Zorgverzekeraar Premie 2017         Premie 2016        Stijging Stijgingspercentage
1 OHRA € 104,55 €96,10 € 8,45 + 8,79%
2 Zekur € 105,53 € 100,80 € 4,73 + 4,69%
3 UnitedConsumers € 107,05 € 102,55 € 4,50 + 4,39%
4 FBTO € 108,50 € 99,95 € 8,55 + 8,55%
5 PMA € 110,71 € 99,32 € 11,39 + 11,47%
6 Delta Lloyd € 111,20 € 98,90 € 12,30 + 12,44%
7 Zorg en Zekerheid € 113,00 € 109,45 € 3,55 + 3,24%
8 IZZ € 113,28 € 107,72 € 5,56 + 5,16%
9 Univé € 117,25 € 112,- € 5,25 + 4,69%
10 De Amersfoortse € 117,50 € 107,95 € 9,55 + 8,85%
11 VGZ € 118,95 € 113,95 € 5,- + 4,39%
12 CZ € 119,05 € 110,70 € 8,35 + 7,54%
13 De Friesland € 120,50 € 111,50 € 9,- + 9,19%
14 ZilverenKruis € 121,75 € 113,25 € 8,50 + 7,51%
15 Avéro Achmea € 121,75 € 113,25 € 8,50 + 7,51%
16 Pro Life € 121,75 € 113,25 € 8,50 + 7,51%
17 Menzis € 122,- € 109,75 € 12,25 + 11,16%

Gemiddelde premie restitutiepolis in 2017: € 114,96
Gemiddelde premiestijging restitutiepolis in 2017: € 7,57 / + 7,55%

Pluspunten UnitedConsumers VGZ Goede Keuze

  • Minst gestegen van alle natura selectief basisverzekeringen.
  • Biedt weinig keuzebeperking in vergelijking met andere natura selectief polissen, voor een scherpe prijs van € 99,70.

Pluspunten UnitedConsumers VGZ Ruime Keuze

  • Stijging van slechts 4,63%, terwijl de gemiddelde stijging van natura basisverzekeringen 7,55% is.
  • In de top 6 van goedkope natura basisverzekeringen, met een ruime keuze aan aanvullende verzekeringen (in vergelijking met andere zorgverzekeraars).
  • € 81,- per jaar goedkoper dan de gemiddelde natura basisverzekering.

Pluspunten UnitedConsumers VGZ Eigen Keuze

  • In de top 3 van goedkope restitutie zorgverzekeringen.
  • Bijna € 8,- goedkoper dan de gemiddelde resitutie basisverzekering.

Wijziging VGZ Fit&Vrij naar VGZ Single/Duo

Voorheen bood VGZ het Fit&Vrij Pakket aan. Dit Alles-in-1 Pakket heet nu het VGZ Single/Duo Pakket. Door ervaring weet VGZ wat haar verzekerden nodig hebben. Het VGZ Single/Duo Alles-in-1 Pakket past hierdoor beter bij de wensen van veel verzekerden. Het nieuwe pakket heeft geen zorgtegoed, maar geeft een vergoeding per zorgsoort. Daarbij kiest u voor VGZ Single/Duo Basis of voor VGZ Single/Duo Uitgebreid. Het uitgebreide pakket biedt extra vergoeding per zorgsoort en vergoedt een aantal extra zorgsoorten. Iedereen die voorheen het VGZ Fit&Vrij Pakket had en niets aanpast voor 2017, krijgt automatisch het VGZ Single/Duo Uitgebreid Pakket.

Zorgverzekering in 2017 met korting of kado

Bij UnitedConsumers krijgt u tot 10% korting op de VGZ zorgverzekering in 2017. Deze korting kunt u ook inruilen voor een luxe kado. Zo bent u verzekerd van uitstekende zorg tegen een lage prijs. Met UnitedConsumers houdt u meer geld over, voor een leuker leven. U verdient meer.

Lees ook
Wijzigingen zorgverzekering 2016
Wijzigingen zorgverzekering 2015
Wijzigingen zorgverzekering 2014
Jaarlijkse wijzigingen in de zorgverzekering