Zorgverzekering 2019

De zorgverzekering zal ook in 2019 weer veranderen. Op Prinsjesdag worden veel wijzigingen voor 2019 bekendgemaakt. Een aantal onderdelen van de zorgverzekering zal in 2019 hetzelfde blijven. Maar er gaan ook veel dingen veranderen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van al het nieuws rond de zorgverzekering 2019. Dat is wat we doen.

Belangrijke data

vinkje   18 september 2018:   Prinsjesdag. Op deze dag hoort u de wijzigingen in de basisverzekering en het eigen risico.
vinkje   12 november 2018:   Zorgverzekeraars maken uiterlijk op 12 november hun premies en vergoedingen bekend.
vinkje   31 december 2018:   Uiterlijke datum voor het opzeggen of wijzigen van uw zorgverzekering.
vinkje   31 januari 2019:   De laatste dag dat u een nieuwe zorgverzekering voor 2019 kunt afsluiten.

 

zorgverzekering-2019

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering in 2019

Hoogstwaarschijnlijk zal de basisverzekering in 2019 gaan wijzigen. Grotendeels blijft de basisverzekering ieder jaar hetzelfde, maar soms worden een aantal zorgsoorten toegevoegd of uit de basisverzekering gehaald. Ook zullen diverse eigen bijdrages veranderen. Voor deze wijzigingen is het wachten tot Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Op deze dag wordt de inhoud van de basisverzekering voor 2019 bekend gemaakt. De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen in Nederland hetzelfde.

Dit is wat we tot nu toe al weten:

  • De premie voor de basisverzekering gaat waarschijnlijk stijgen.
  • Het verplichte eigen risico blijft waarschijnlijk gelijk (€ 385,-).
  • Als de premies stijgen, stijgt ook de zorgtoeslag.
  • De vergoeding voor zittend ziekenvervoer wordt verruimd.
  • COPD-patiënten hoeven de eerste 21 behandelingen oefentherapie niet meer zelf te betalen. Dit wordt namelijk direct vanuit de basisverzekering vergoed.
  • Een behandeling voor mensen met obesitas en overgewicht in de basisverzekering (Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Er is hierbij vooral aandacht voor de leefstijl en voeding. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het tarief, daarna kunnen zorgverzekeraars de zorg inkopen.
  • Geneesmiddelen die kunnen worden voorgeschreven door een arts, maar ook verkrijgbaar zijn bij drogisten en supermarkten zitten in 2019 niet meer in de basisverzekering. Hieronder valt bijvoorbeeld de paracetamol. 

Update 19-6-2018: Zorgverzekeraars Nederland waarschuwt voor duurdere medicijnen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schrijft een brief aan de Tweede Kamer met een waarschuwing voor de gevolgen die het plan van minister Bruins voor Medische Zorg. Daarin staat namelijk dat de bijbetalingen voor geneesmiddelen in 2019 worden gemaximeerd op € 250,- per verzekerde per jaar. Volgens ZN bestaat de kans dat fabrikanten hierdoor stoppen met compensatieregelingen, waardoor geneesmiddelen duurder worden. Slechts 0,2 procent van de patiënten gaat van deze maatregel profiteren, het grootste deel krijgt te maken met extra kosten. Dit betekent dat patiënten straks niet alleen hun eigen risico betalen, maar ook een rekening krijgen voor hun medicijnen. 

De compensatieregelingen zorgen ervoor dat patiënten hun medicijnen met korting krijgen. Op papier staat dat de eigen bijdrage geldt, maar in de praktijk hoeft de patiënt die dan niet te betalen. Als deze regeling dus wegvalt, gaan patiënten wel hun eigen bijdrage betalen en worden medicijnen ineens een stuk duurder. De eigen bijdrage komt bovenop het verplichte eigen risico van € 385,-. Lees hier meer over de regeling.

Update 7-6-2018: paracetamol in zorgverzekering 2019 niet meer vergoed

In juni werd al bekend gemaakt dat de paracetamol in 2019 niet meer vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Middelen die kunnen worden voorgeschreven door een arts, maar ook verkrijgbaar zijn bij drogisten en supermarkten zitten in 2019 niet meer in de basisverzekering. Ook vitaminen en mineralen, kalktabletten, foliumzuur en voedingssuplementen vallen er voortaan buiten.

Met deze maatregel bespaart de overheid 20 miljoen. Volgens de minster gaat dat geld naar het ontzien van patiënten die veel moeten bijbetalen voor geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld ADHD-medicijnen.

Eigen risico in 2019

De kans is groot dat het eigen risico in 2019 net zo hoog blijft als dit jaar: € 385,-. Dat komt omdat er tijdens de kabinetsonderhandelingen is afgesproken dat het eigen risico de gehele regeerperiode niet gaat stijgen of dalen. Dit kan alleen veranderen als het kabinet valt.

Zorgtoeslag in 2019

De zorgtoeslag wordt altijd pas later in het jaar bekend gemaakt door de Belastingdienst. Hiervoor kijkt de Belastingdienst namelijk naar de gemiddelde premies van de basisverzekering. Gaat de premie stijgen in 2019, dan zal de zorgtoeslag hoogstwaarschijnlijk ook stijgen.

Premie zorgverzekering in 2019

Zorgverzekeraars moeten hun premies voor de zorgverzekering 2019 uiterlijk in november bekendmaken. Zorgverzekeraars willen vaak afwachten wat hun concurrenten doen, waardoor bijna alle zorgverzekeraars wachten tot het allerlaatste moment.

Prinsjesdag 2018

Op Prinsjesdag wordt door de overheid een schatting gegeven van de eventuele premiestijging. Ervaring uit voorgaande jaren leert ons echter dat de premiestijging alsnog hoger uit kan vallen.

Miljoenennota

In de miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en wat die plannen gaan kosten. Er staat ook in wat de financiële status van Nederland is. Het is een toelichting op de rijksbegroting.

Zorgverzekering met korting in 2019

ZorgCollectief UnitedConsumers zal ook in 2019 weer korting geven op de VGZ zorgverzekering. Deze korting kunt u inruilen voor een kado in onze Kadoshop of u kunt het uitgeven aan iets leuks zoals een dagje uit. De hoogte van de korting wordt in november door UnitedConsumers bekend gemaakt. Geen gedoe, wel de korting.

Al nieuwsgierig naar onze zorgverzekering?

Zorgverzekering met korting afsluiten