Zorgverzekering 2019

De zorgverzekering zal ook in 2019 weer wijzigen. Op Prinsjesdag in 2018 worden veel wijzigingen voor 2019 bekendgemaakt. Een aantal onderdelen van de zorgverzekering zal in 2019 hetzelfde blijven. Voor nu is het afwachten tot we meer weten op Prinsjesdag.

Zorgverzekering met korting afsluiten

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering in 2019

Hoogstwaarschijnlijk zal de basisverzekering in 2019 gaan wijzigen. Grotendeels blijft de basisverzekering ieder jaar hetzelfde, maar soms worden een aantal zorgsoorten toegevoegd of uit de basisverzekering gehaald. Ook zullen diverse eigen bijdrages veranderen. Voor deze wijzigingen is het wachten tot Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Op deze dag wordt de inhoud van de basisverzekering voor 2019 bekend gemaakt. De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen in Nederland hetzelfde.

De afgelopen tijd zijn er wel al een aantal dingen bekend geworden. Zo zal er in het basispakket in 2019 waarschijnlijk een nieuwe behandeling zitten voor mensen met obesitas en overgewicht. Bij de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is vooral aandacht voor de leefstijl en voeding. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het tarief, daarna kunnen zorgverzekeraars de zorg inkopen.

Elk jaar komen er ook nieuwe medicijnen in het basispakket. Ze worden eerst door het Zorginstituut Nederland beoordeelt op eventuele opname in het basispakket. Zij adviseren het ministerie van Volksgezondheid, die het al dan niet kan laten opnemen in het basispakket.

Eigen risico in 2019

De kans is groot dat het eigen risico in 2019 net zo hoog blijft als dit jaar: € 385,-. Dat komt omdat er tijdens de kabinetsonderhandelingen is afgesproken dat het eigen risico de gehele regeerperiode niet gaat stijgen of dalen. Dit kan alleen veranderen als het kabinet valt.

Zorgtoeslag in 2019

De zorgtoeslag wordt altijd pas later in het jaar bekend gemaakt door de Belastingdienst. Hiervoor kijkt de Belastingdienst namelijk naar de gemiddelde premies van de basisverzekering. Gaat de premie stijgen in 2019, dan zal de zorgtoeslag hoogstwaarschijnlijk ook stijgen.

Premie zorgverzekering in 2019

Zorgverzekeraars moeten hun premies voor de zorgverzekering 2019 uiterlijk in november bekendmaken. Zorgverzekeraars willen vaak afwachten wat hun concurrenten doen, waardoor bijna alle zorgverzekeraars wachten tot het allerlaatste moment.

Prinsjesdag 2018

Op Prinsjesdag wordt door de overheid een schatting gegeven van de eventuele premiestijging. Ervaring uit voorgaande jaren leert ons echter dat de premiestijging alsnog hoger uit kan vallen.

Miljoenennota

In de miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en wat die plannen gaan kosten. Er staat ook in wat de financiële status van Nederland is. Het is een toelichting op de rijksbegroting.

Zorgverzekering met korting in 2019

ZorgCollectief UnitedConsumers zal ook in 2019 weer korting geven op de VGZ zorgverzekering. Deze korting kunt u inruilen voor een kado in onze Kadoshop of u kunt het uitgeven aan iets leuks zoals een dagje uit. De hoogte van de korting wordt in november door UnitedConsumers bekend gemaakt. Dat is wat we doen.