Zorgverzekering 2020

De zorgverzekering zal in 2020 weer gaan veranderen. Op Prinsjesdag 2019 worden de meeste veranderingen voor 2020 bekendgemaakt. Een aantal onderdelen van de zorgverzekering zal in 2018 hetzelfde blijven. Voor nu is het afwachten tot we meer weten op Prinsjesdag.

Zorgverzekering met korting afsluiten

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering in 2020

Hoogstwaarschijnlijk zal de basisverzekering in 2020 gaan wijzigen. Grotendeels blijft de basisverzekering ieder jaar hetzelfde, maar soms worden een aantal zorgsoorten toegevoegd of uit de basisverzekering gehaald. Ook zullen diverse eigen bijdrages veranderen. Voor deze wijzigingen is het wachten tot Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Op deze dag wordt de inhoud van de basisverzekering voor 2020 bekend gemaakt. De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen in Nederland hetzelfde.

Eigen risico in 2020

Het eigen risico kan in 2020 anders zijn dan voorgaande jaren. De overheid maakt het bedrag op Prinsjesdag bekend. Het is dus nog even wachten totdat bekend is wat het eigen risico in 2020 gaat zijn voor de zorgverzekering. De verwachting is dat dit bedrag gelijk of hoger is dan het huidige eigen risico van € 385,-.

Zorgtoeslag in 2020

De zorgtoeslag wordt altijd pas later in het jaar bekend gemaakt door de Belastingdienst. Hiervoor kijkt de Belastingdienst namelijk naar de gemiddelde premies van de basisverzekering. Gaat de premie stijgen in 2020, dan zal de zorgtoeslag hoogstwaarschijnlijk ook stijgen.

Premie zorgverzekering in 2020

Zorgverzekeraars moeten hun premies voor de zorgverzekering 2020 uiterlijk in november bekendmaken. Zorgverzekeraars willen vaak afwachten wat hun concurrenten doen, waardoor bijna alle zorgverzekeraars wachten tot het allerlaatste moment.

Prinsjesdag 2019

Op Prinsjesdag wordt door de overheid een schatting gegeven van de eventuele premiestijging. Ervaring uit voorgaande jaren leert ons echter dat de premiestijging alsnog hoger uit kan vallen.

Miljoenennota

In de miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en wat die plannen gaan kosten. Er staat ook in wat de financiële status van Nederland is. Het is een toelichting op de rijksbegroting.

Zorgverzekering met korting in 2020

ZorgCollectief UnitedConsumers zal ook in 2020 weer korting geven op de VGZ zorgverzekering. Deze korting kunt u inruilen voor een kado in onze Kadoshop. De hoogte van de korting wordt in november door UnitedConsumers bekend gemaakt. Dat is wat we doen.