Kenmerken depressie: Herken depressie symptomen

U heeft al wekenlang een neerslachtig gevoel, haalt nergens plezier uit en voelt uzelf ongelukkig. U heeft het vermoeden dat het om een depressie gaat, maar hoe kunt u een depressie herkennen en wat zijn depressie symptomen? Wij helpen u. 

depressie herkennen

Ben ik depressief?

Een depressie is een psychische stemmingsstoornis. Er wordt over een depressie gesproken als symptomen langer dan twee weken aanhouden. Depressie kenmerken zijn: somberheid die de overhand neemt, desintresse in de mensen om u heen, geen zin meer in leuke activiteiten en genieten is bijna niet meer mogelijk. Er hangt een donkere wolk boven u en u functioneert niet meer op het werk en in het privéleven. U zit vast in een donkere tunnel en weet niet meer hoe u eruit moet komen. 

Kenmerken depressie: waar komt een depressie vandaan?

Een depressie is niet aangeboren en iedereen kan het krijgen. Een depressie komt vaak voort uit bepaalde gebeurtenissen in uw leven, maar er zijn ook karaktereigenschappen die de kans op een depressie kunnen verhogen. De volgende factoren kunnen een rol spelen in de ontwikkeling van een depressie:

  • U heeft een dierbare verloren.
  • Er zijn veel veranderingen in uw leven geweest.
  • Traumatische gebeurtenissen, zoals: (huiselijk) geweld of verwaarlozing.
  • Kinderen van ouders die depressief zijn of zijn geweest, hebben meer kans op een depressie.
  • U bent perfectionistisch, hebt weinig zelfvertrouwen, denkt vaak negatief of hebt (faal)angst.
  • U heeft een langdurige of ongeneeslijke ziekte, zoals: kanker, multiple sclerose of de ziekte van Parkinson.

Symptomen depressie

U kunt een depressie herkennen aan - onder andere - de duur van de klachten. Heeft u al minimaal twee weken last van onderstaande depressie symptomen? Dan is de kans op een depressie groot:

Kenmerken depressie
Stemmingswisselingen.
Een gevoel van somberheid.
Geïrriteerd en opvliegend zijn.
Vermoeidheid en weinig energie.
Rusteloos zijn of juist geen kant op willen.
Weinig tot geen plezier meer in activiteiten.
Slapeloosheid of juist overmatig veel slapen.
U denkt vaker aan de dood en/of zelfdoding.
Het gevoel dat u niets waard bent of juist overmatige schuldgevoelens.
Concentreren, nadenken en het maken van beslissingen is een lastige opgave.
Weinig eetlust met gewichtsverlies of verhoogde eetlust met gewichtstoename.

Depressie herkennen: en ik depressief of overspannen?

Een depressie herkennen is niet altijd makkelijk. Wanneer u depressieve gevoelens of depressie symptomen heeft, betekent dat niet meteen dat het om een depressie gaat. Depressie symptomen lijken namelijk veel op die van overspannen zijn of het hebben van een burn-out. Het is daarom belangrijk dat u de verschillen kent, want dan kunt u gericht hulp gaan zoeken. 

Overspannen

Overspannen zijn is een gevolg van stress en overbelasting. Prestatiedruk speelt hierbij vaak een grote rol. U bent niet langer overspannen zodra u de oorzaak van de stress wegneemt. Overspannen zijn is van korte duur en u herstelt hier snel weer van. Lang rondlopen met overspannenheid en de oorzaak niet wegnemen, kan uiteindelijk zorgen voor een burn-out. Mocht de overspannenheid niet weggaan na het oplossen van het probleem, dan is er mogelijk meer aan de hand. 

Burn-out

Een burn-out is, net als overspannen zijn, een gevolg van stress en overbelasting. Ook hierbij speelt prestatiedruk vaak een grote rol. De symptomen van een burn-out lijken veel op depressie symptomen, maar zij niet hetzelfde. Bij een burn-out zou u graag nog naar buiten gaan en leuke dingen ondernemen. Het probleem bij een burn-out is dat u er letterlijk de energie niet voor hebt. U zou graag willen, maar u kunt het simpelweg niet. Een burn-out kan uiteindelijk uitgroeien tot een depressie.

Depressie

Een depressie ontstaat vaak door allerlei gebeurtenissen in uw leven en komt bijna nooit voort uit prestatiedruk. Bij een depressie kunt u de deur wel uit, maar wilt u dat niet. Depressie kenmerken zijn dan ook dat u nergens zin in heeft, somber bent en nergens plezier uit haalt. Uiteindelijk kunnen deze mentale klachten ervoor zorgen dat u ook fysiek niet meer de deur uit kunt.

Depressie test: thuis of bij de huisarts?

Misschien heeft u nog geen depressie, maar wel last van depressieve klachten. Deze depressieve klachten kunnen uiteindelijk een depressie worden. Bij twijfel of u een depressie heeft, kunt u een depressie test doen. Een depressie test is gratis te vinden op het internet. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met de huisarts, zodat u hulp krijgt. 

Omgaan met depressie

Blog homepage