EHIC (European Health Insurance Card) & het E111 formulier

Ook in het buitenland bent u verzekerd tegen zorgkosten. De Nederlandse basisverzekering dekt namelijk ook (noodzakelijke) zorg in andere Europese landen. Hiervoor heeft u de verzekeringspas van uw zorgverzekeraar nodig, want de achterkant hiervan is de European Health Insurance Card (EHIC). Deze gebruikt u wanneer u spoedeisende hulp nodig heeft in het buitenland. Op de EHIC staan alle gegevens van uw zorgverzekering die een buitenlands ziekenhuis van u nodig heeft. Gaat u naar het buitenland? Zorg er dan altijd voor dat u deze verzekeringspas bij u heeft.

EHIC

Wat is de EHIC (European Healh Insurance Card)?

U heeft van uw zorgverzekering een verzekeringspas ontvangen. Aan de voorzijde van deze pas vindt u de contactgegevens van uw verzekering. De achterzijde van de pas is de European Health Insurance Card met daarop de volgende gegevens:

 • Naam en identificatiecode van de zorgverzekeraar
 • Uw voorletter(s) en achternaam
 • Uw Burgerservicenummer
 • Uw geboortedatum
 • Vervaldatum 
 • Pasnummer

U heeft de EHIC nodig wanneer u onverwachts gebruik moet maken van zorg in het buitenland. De buitenlandse zorgverlener gebruikt de gegevens op de EHIC om de zorgkosten te declareren bij uw zorgverzekering. Dit betekent echter niet dat alle medische kosten door uw verzekering betaald worden; het is mogelijk dat een eigen risico berekend wordt of dat u een deel zelf moet betalen. 

De European Health Insurance Card is geldig in alle 32 landen  van de Europese Economische Ruimte (EER), in Zwitserland en in Australië.

E111 formulier in plaats van EHIC

Niet alle landen in Europa zijn lid van de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat u de EHIC hier niet kunt gebruiken, maar dat u daarvoor het E111 formulier nodig heeft. Dit geldt voor de volgende landen:

 • Bosnië-Herzegovina
 • Montenegro
 • Kaapverdië
 • Macedonië
 • Marokko
 • Tunesië 
 • Turkije
 • Servië

Als u in een van bovenstaande landen met spoed medische zorg nodig heeft, moet u contact opnemen met de alarmcentrale van uw zorgverzekering. Het E111 formulier wordt dan door de zorgverzekering naar de zorgverlener in het buitenland gestuurd.

 • VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50
 • Bewuzt Alarmcentrale: +31 40 297 58 90

EHIC aanvragen

Uw zorgpas is ook uw European Health Insurance Card. U ontvangt uw zorgpas bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering en/of aan het begin van het kalenderjaar. Dit wordt automatisch geregeld en u hoeft de EHIC dus niet apart aan te vragen.

Als u uw zorgpas bent kwijtgeraakt, kunt u wel een nieuwe aanvragen bij uw zorgverzekering. De pas wordt dan zo spoedig mogelijk opgestuurd. Dus bent u van plan om binnenkort naar het buitenland te gaan? Controleer dan op tijd of u uw zorgpas nog heeft en vergeet deze niet mee te nemen.