Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zorgverzekering niet betaald: wat nu?

Het kan voorkomen dat u wat krap bij kas zit en hierdoor de zorgverzekering te laat - of helemaal niet heeft betaald. Wat gebeurt er als u de zorgverzekering niet kan betalen? Wij leggen het u uit en geven u tips om een betalingsachterstand te voorkomen.

Zorgverzekering niet betalen banner

 

Zorgverzekering niet betaald

Als u uw zorgverzekering niet of te laat betaalt, dan stuurt uw zorgverzekeraar u herinneringen. Het is belangrijk dat u de betaling zo snel mogelijk na de eerste herinnering voldoet. Doet u dit niet? Dan heeft dit vervelende consequenties, zoals het stopzetten van de aanvullende verzekeringen, het inschakelen van een incassobureau en het risico om aangemeld te worden als wanbetaler bij het CAK.

Het is verstandig dat u niet de kop in het zand steekt, maar actie onderneemt. Als u de zorgverzekering niet kunt betalen - en u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet - raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Veel verzekeraars bieden namelijk betalingsregelingen aan. Zo voorkomt u dat u in de problemen raakt! 


 

Wat als u de zorgverzekering niet betaalt?

Heeft u uw zorgverzekering 1 maand niet betaald? Dan is dat niet direct een ramp. Blijft de betaling langer uit? Dan ontvangt u herinneringen waar extra kosten én consequenties aan vastzitten. Wanneer u een zorgverzekering van UnitedConsumers door VGZ heeft, zit dat zo:   

Factuur

1. Service brief

Wanneer de automatische incasso is mislukt, dan ontvangt u van VGZ een servicebrief. In de servicebrief wordt u verzocht de betaling vóór een bepaalde datum te voldoen.

Tip! Lukt het u niet om de betaling (op tijd) te voldoen? Neem dan contact op met VGZ. Zij kunnen samen met u zoeken naar de beste oplossing, zoals eventueel een betalingsregeling. 

Herinnering

2. Eerste herinnering

Zodra de uiterste betaaldatum - zoals vermeld op de servicebrief - is verstreken, ontvangt u van VGZ de eerste herinnering. Deze herinnering verzoekt u nogmaals het bedrag vóór een bepaalde datum te voldoen.

De herinnering waarschuwt u tevens dat er - bij uitblijven van betaling - kosten in rekening worden gebracht én uw aanvullende verzekeringen zullen worden stopgezet.

Herinnering

3. Tweede herinnering

Heeft u de zorgverzekering nog steeds niet betaald? Dan ontvangt u een tweede herinnering. In de tweede herinnering worden er kosten in rekening gebracht.

Ook wordt hierin aangegeven dat de aanvullende verzekeringen per een bepaalde datum zullen worden stopgezet als u het verschuldigde bedrag niet op tijd voldoet. 

Herinnering

4. Derde herinnering

Bij uitblijven van de betaling, ontvangt u een derde herinnering en worden er nogmaals kosten in rekening gebracht. Ook zijn uw aanvullende verzekeringen op dit moment definitief stopgezet. Daarnaast wordt u gewaarschuwd dat er - als u de zorgverzekering niet betaalt - hogere kosten in rekening worden gebracht. 

Iedere meerderjarige medeverzekerde op uw polis krijgt een brief waarin wordt aangegeven dat de hoofdverzekerde de zorgverzekering niet heeft betaald. Zij krijgen de mogelijkheid een polis op eigen naam af te sluiten. 

Herinnering

5. Vierde herinnering

Heeft u niet vóór de uiterste betaaldatum van de derde herinnering betaald? Dan ontvangt u een vierde herinnering en worden er nogmaals kosten bij u in rekening gebracht.

In deze herinnering wordt u gewaarschuwd dat - indien u de zorgverzekering niet vóór een bepaalde datum betaalt - de openstaande rekeningen zullen worden overgedragen aan een incassobureau.

Incassobureau

5. Incassobureau

Zodra u een bericht ontvangt van het incassobureau, loopt alle communicatie via het incassobureau en kunt u geen betalingsregelingen meer treffen via VGZ. De laatste kosten van VGZ vervallen, maar worden vervangen door incassokosten van het incassobureau. 


 

Zorgpremie 6 maanden niet betalen: CAK

Wanneer u langer dan 6 maanden uw zorgverzekering niet betaalt, wordt u door uw zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK als wanbetaler. U betaalt vanaf dat moment de bestuursrechtelijke premie aan het CAK. De bestaande vorderingen blijven via het incassobureau lopen.  

Uw zorgverzekeraar kan u pas afmelden bij het CAK wanneer alle betalingen zijn voldaan. Vanaf dat moment kunt u weer normale zorgpremie gaan betalen. De premie van uw zorgverzekeraar is vaak goedkoper dan de bestuursrechtelijke premie. Daarom is het erg belangrijk dat u het niet zo ver laat komen.  


 

Ik kan mijn zorgverzekering niet betalen: wat nu?

Als u uw zorgverzekering niet kunt betalen, doet u er verstandig aan om een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekeraar. Ook als u via UnitedConsumers bij VGZ verzekerd bent, kunt u een betalingsregeling treffen. Zij hanteren de volgende voorwaarden:

Voorwaarden betalingsregeling:

  • U dient minimaal € 25,- per keer af te lossen.
  • Uw factuur dient minimaal € 50,- of hoger te zijn.
  • Bij het treffen van een betaalregeling, krijgt u geen BKR-registratie.
  • Een betaalregeling treft u voor minimaal 2 tot maximaal 12 termijnen. 
  • Bij VGZ kunt u maximaal vier betaalregelingen tegelijk hebben lopen.
  • Er wordt geen rente - of andere kosten - berekend over uw betaalregeling.

 

Tips om uw zorgverzekering beter te kunnen betalen

Een zorgverzekering is verplicht in Nederland, daarom betaalt iedereen boven de 18 jaar zorgpremie. En omdat een zorgverzekering niet goedkoop is, geven wij u enkele tips!

Tip 1: Eigen risico gespreid betalen

Het eigen risico is in 2021 wederom vastgesteld op € 385,-. Voor veel mensen is dit een té groot bedrag om in een keer te betalen. Wist u dat u het eigen risico gespreid kunt betalen? Namelijk in 10 termijnen van € 38,50. 

Tip 2: Een betalingsregeling afsluiten

Kunt u uw zorgverzekering niet betalen omdat u financieel in de knoop zit? Zorg dan dat u een betalingsregeling treft met uw zorgverzekeraar. Vaak zijn er goede regelingen mogelijk, waardoor u niet verder in de problemen komt.

Tip 3: Betaal de achterstand vóór 1 januari

Vindt u uw huidige premie te duur? Zorg dan dat u een eventuele achterstand vóór het einde van het jaar heeft voldaan. Zo kunt u namelijk nog overstappen naar een andere zorgverzekeraar vanaf 1 januari. Door te vergelijken en over te stappen naar een goedkope zorgverzekering, bespaart u op uw vaste lasten!

Tip 4: Een goedkope zorgverzekering afsluiten

Wist u dat u bij UnitedConsumers 5% korting krijgt op de basisverzekeringen en 15% op de aanvullende verzekeringen? Bovendien krijgt u bij het afsluiten van een aanvullende verzekering en tandartsverzekering er een gratis tandongevallenverzekering bij. Zo houdt u meer over voor een leuker leven! 


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage

Terug naar boven