Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Ik heb mijn zorgverzekering te laat betaald

Het kan voorkomen dat u wat krap bij kas zit en hierdoor de zorgverzekering te laat betaald heeft. Wat gebeurt er als u de zorgverzekering niet betaalt? Wij leggen het u uit en geven u tips om een betalingsachterstand te voorkomen.

Zorgverzekering niet betalen banner


 

Zorgverzekering te laat betaald

Als u uw zorgverzekering te laat betaalt, dan ontvangt u betalingsherinneringen van uw zorgverzekeraar. Ook kan uw zorgverzekeraar ervoor kiezen om u een betalingsregeling aan te bieden. Na 6 maanden wanbetalen, meldt uw zorgverzekeraar u aan bij het CAK.

Goed om te weten: het is belangrijk dat u de betaling zo snel mogelijk na de eerste herinnering voldoet. Doet u dit niet? Dan heeft dit vervelende consequenties, zoals het stopzetten van de aanvullende verzekeringen, het inschakelen van een incassobureau en het risico om aangemeld te worden als wanbetaler bij het CAK. 


 

Zorgverzekering niet betaald

Heeft u uw zorgverzekering 1 maand niet betaald? Dan is dat niet direct een ramp. Blijft de betaling langer uit dan 1 maand? Dan ontvangt u herinneringen waar extra kosten én consequenties aan vastzitten. Wanneer u een zorgverzekering van UnitedConsumers door VGZ heeft, zit dat zo:   

1. Service brief

Wanneer de automatische incasso is mislukt, dan ontvangt u van VGZ een servicebrief. In de servicebrief wordt u verzocht de betaling vóór een bepaalde datum te voldoen. Lukt het u niet om de betaling (op tijd) te voldoen? Neem dan contact op met VGZ. Zij kunnen samen met u zoeken naar de beste oplossing, zoals eventueel een betalingsregeling. 

2. Eerste herinnering

Zodra de uiterste betaaldatum - zoals vermeld op de servicebrief - is verstreken, ontvangt u van VGZ de eerste herinnering. Deze herinnering verzoekt u nogmaals het bedrag vóór een bepaalde datum te voldoen. De herinnering waarschuwt u tevens dat er - bij uitblijven van betaling - kosten in rekening worden gebracht én uw aanvullende verzekeringen zullen worden stopgezet.

3. Tweede herinnering

Heeft u de zorgverzekering nog steeds niet betaald? Dan ontvangt u een tweede herinnering. In de tweede herinnering worden er kosten in rekening gebracht. Ook wordt hierin aangegeven dat de aanvullende verzekeringen per een bepaalde datum zullen worden stopgezet als u het verschuldigde bedrag niet op tijd voldoet. 

4. Derde herinnering

Als u na de tweede herinnering uw zorgverzekering niet betaald heeft, ontvangt u een derde herinnering en worden er nogmaals kosten in rekening gebracht. Ook zijn uw aanvullende verzekeringen op dit moment definitief stopgezet. Daarnaast wordt u gewaarschuwd dat er - als u de zorgverzekering niet betaalt - hogere kosten in rekening worden gebracht. Iedere meerderjarige medeverzekerde op uw polis krijgt een brief waarin wordt aangegeven dat de hoofdverzekerde de zorgverzekering niet heeft betaald. Zij krijgen de mogelijkheid een polis op eigen naam af te sluiten. 

5. Vierde herinnering

Heeft u vóór de uiterste betaaldatum van de derde herinnering uw zorgverzekering niet betaald? Dan ontvangt u een vierde herinnering en worden er nogmaals kosten bij u in rekening gebracht. In deze herinnering wordt u gewaarschuwd dat - indien u de zorgverzekering niet vóór een bepaalde datum betaalt - de openstaande rekeningen zullen worden overgedragen aan een incassobureau.

5. Incassobureau

Zodra u een bericht ontvangt van het incassobureau, loopt alle communicatie via het incassobureau en kunt u geen betalingsregelingen meer treffen via VGZ. De laatste kosten van VGZ vervallen, maar worden vervangen door incassokosten van het incassobureau. 


 

Langer dan 6 maanden de zorgverzekering niet betaald

Wanneer u langer dan 6 maanden uw zorgverzekering niet betaalt, wordt u door uw zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK als wanbetaler. U betaalt vanaf dat moment de bestuursrechtelijke premie aan het CAK. De bestaande vorderingen blijven via het incassobureau lopen.  

Uw zorgverzekeraar kan u pas afmelden bij het CAK wanneer alle betalingen zijn voldaan. Vanaf dat moment kunt u weer normale zorgpremie gaan betalen. De premie van uw zorgverzekeraar is vaak goedkoper dan de bestuursrechtelijke premie. Daarom is het erg belangrijk dat u het niet zo ver laat komen.  


 

Ik kan mijn zorgverzekering niet betalen

Als u uw ziektekostenverzekering niet kunt betalen, doet u er verstandig aan om een betalingsregeling te treffen.


Ook interessant voor u
 

soorten zv

Soorten zorgverzekeringen uitgelegd

> Lees meer

 

Alcohol verkeer

Waarom een aanvullende verzekering kiezen?

> Lees meer

 

Verkeersboetes 2020

Ik wil geen zorgverzekering: kan dat?

> Lees meer

 

Blog homepage