Contact
Mijn UnitedConsumers

Het keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek vindt plaats op het moment dat u ondersteuning via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aanvraagt bij de gemeente. Keukentafelgesprekken zijn nodig om inzicht te krijgen in wat de gemeente kan betekenen voor de zorgvrager. Maar wat kunt u verwachten en waar moet u rekening mee houden?

Keukentafelgesprek banner

 

Wat is een keukentafelgesprek?

Een keukentafelgesprek is een conversatie tussen de zorgvrager, de mantelzorger en de gemeente. Het keukentafelgesprek kan thuis plaatsvinden, maar ook in het gemeentehuis of in een wijkcentrum.

Het doel van een keukentafelgesprek

Het doel van een keukentafelgesprek is inzicht krijgen in welke ondersteuning er nodig is voor zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger. Hierdoor kunnen er oplossingen gevonden worden om de zorgvrager zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Ook wordt er gekeken naar wat de mantelzorger doet, en of hij of zij daar ondersteuning bij nodig heeft. 


 

Wat wordt er besproken in een keukentafelgesprek?

In het keukentafelgesprek wordt eigenlijk de hele situatie van de zorgvrager in kaart gebracht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het volgende:

  • Welke zorg en ondersteuning wordt er al geboden door bijvoorbeeld de zorgverzekering.
  • Wat mankeert de zorgvrager precies en wat heeft hij of zij nodig.
  • Zijn er mantelzorgers? Zo ja, wat doen deze mantelzorgers
  • Het inkomen van de zorgbehoevende.

Indien uit het keukentafelgesprek blijkt dat er huishoudelijk hulp nodig is, dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden vanuit de Wmo (kort voor Wet maatschappelijke ondersteuning). 


 

De deelnemers aan een keukentafelgesprek

Zoals eerder is verteld, zullen in ieder geval de hulpvrager en de mantelzorger aanwezig zijn tijdens het keukentafelgesprek. Uiteraard zal er ook een gespreksvoerder van de gemeente deelnemen aan het gesprek.

Een gespreksvoerder van de gemeente kan een Wmo- of jeugdconsulent zijn, maar ook een medewerker van het wijkteam of CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Bij het gesprek kan tevens een onafhankelijke cliëntondersteuner aansluiten. 

Wat is een cliëntondersteuner?

Een onafhankelijke cliëntondersteuner is iemand die meedenkt over ondersteuning en zorg. De cliëntondersteuner komt op voor de belangen van de mantelzorger of van de zorgbehoevende. Iedere mantelzorger en hulpbehoevende heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning wordt geregeld vanuit de Wmo en Wlz (Wet langdurige zorg). U betaalt geen kosten voor de cliëntondersteuner, en u kunt cliëntondersteuning aanvragen bij uw gemeente.


 

De rol van de mantelzorger tijdens een keukentafelgesprek

Bij een keukentafelgesprek is het erg belangrijk dat de mantelzorger aanwezig is. Zo kan er namelijk een goed beeld geschetst worden van de situatie, welke hulp en zorg er al wordt geboden en wat er nog extra nodig is. Het is ook de taak van de gemeente om een mantelzorger te ondersteunen als de zorg veel te zwaar wordt.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zijn enorm waardevol voor onze samenleving, maar helaas hebben zij het niet altijd even makkelijk. De gemeente vraagt daarom ook wat zij voor de mantelzorger kunnen betekenen. Wwat heeft de mantelzorger nog aanvullend van de gemeente, of van een andere organisatie, nodig? 

De gemeente stelt vragen als; kan de mantelzorger het goed aan en houdt de mantelzorger het vol? Hoe gaat het combineren van mantelzorg met werk? Welke ondersteuning heeft de mantelzorger eventueel nodig? Dit zijn allemaal belangrijke zaken om te bespreken tijdens het keukentafelgesprek.


 

Keukentafelgesprek voeren: 5 gouden tips 

Voor u een keukentafelgesprek aangaat, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Dit zijn onze 5 gouden tips:

  • Bedenk wat u goed zelfstandig kunt en wilt blijven doen.
  • Bedenk van tevoren wat voor ondersteuning er nodig is vanuit de gemeente.
  • Maak tijdens het gesprek aantekeningen, zodat u het goed begrijpt en later kunt terugzien wat er is besproken.
  • De gemeente werkt samen met verschillende zorgorganisaties. Van welke organisaties denkt u hulp nodig te hebben? Vraag dit eventueel na bij andere mensen die u kent die hulp krijgen. 
  • Informeer naar eventuele vervolgafspraken, en wie wanneer wat doet. Indien u niet tevreden was over het gesprek, of toch niet alles is besproken volgens u, kunt u vragen of u het gesprek over mag doen. 

Tips voor na het keukentafelgesprek

Na het keukentafelgesprek vraagt u de gemeente om een verslag. In dit verslag leest u over alles wat er besproken is met u en welke afspraken er zijn vastgelegd. Als u het eens bent met de inhoud van het verslag, vraag dan de gemeente om het verslag te ondertekenen. Zo weet u zeker dat zij zich aan de afspraken houden.

Overleg het verslag samen met de mantelzorger, een deskundige of familielid en teken niet als u het niet eens bent met de inhoud. U kunt het verslag vaak later nog ondertekenen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het Wmo-loket. 


Ook interessant voor u
 

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment: Hoe zit dat precies?

> Lees meer

 

Mantelzorgondersteuning

Leefstijlmonitoring: handig voor in de mantelzorg!

> Lees meer

 

Respijtzorg

Respijt zorg: De mantelzorger ontlasten

> Lees meer

 

Mantelzorg homepage