Contact
Mijn UnitedConsumers

Zorgverlof opnemen als mantelzorger

Zorgverlof opnemen is een uitkomst voor mantelzorgers met een vaste baan. Zeker wanneer u voor een periode intensief voor iemand moet zorgen. U vraagt zich waarschijnlijk af wat zorgverlof precies is. Wanneer mag u zorgverlof opnemen, en is zorgverlof altijd betaald?

Zorgverlof banner

 

Wat is zorgverlof?

Zorgverlof zijn uren die u kunt opnemen voor de mantelzorg aan uw hulpbehoevende partner, kind, ouders of andere naasten. Als mantelzorger bent u vaak aan het jongleren met werk en privé, en het balanceren kan dan erg lastig zijn. Zorgverlof is in dat geval dé oplossing voor als u de enige bent die voor uw naaste kan zorgen.

Tijdens uw zorgverlof bouwt u gewoon vakantiedagen op. Daarnaast mag het zorgverlof niet van uw vakantiedagen worden afgetrokken. Vaak is weken achter elkaar zorgverlof opnemen niet noodzakelijk. Kijk daarom samen met uw werkgever of u het zorgverlof kunt verspreiden over een langere periode. 


 

Kortdurend zorgverlof of langdurig?

Er zijn drie verschillende soorten zorgverlof. De meest voorkomende soort is calamiteitenverlof. Dit is het verlof dat u in noodsituaties opneemt, zoals wanneer u uw kind moet ophalen vanwege een griepje, maar ook als er plots een leiding is gesprongen in uw woning.

Als mantelzorger komt u echter vaker in aanmerking voor kortdurend zorgverlof of langdurig zorgverlof. Kortdurend zorgverlof neemt u bijvoorbeeld op wanneer iemand plotseling ziek is geworden. Langdurig zorgverlof opnemen, doet u wanneer iemand voor een langere tijd zorgbehoevend is, of zal blijven. Maar wat zijn dan precies de verschillen tussen kortdurend en langdurig zorgverlof? Wij zetten het voor u op een rij:   

Kortdurend zorgverlof Langdurig zorgverlof
2 x het aantal uur dat u per week werkt (in 12 maanden) 6 x het aantal uur dat u per week werkt (in 12 maanden)
Kortdurend zorgverlof salaris is 70% van uw huidige salaris Werkgever is niet verplicht uw salaris door te betalen

Voorbeelden kortdurend zorgverlof

Er zijn verschillende redenen waarom u kortdurend zorgverlof kunt opnemen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het verzorgen van een plotseling ziek kind.
  • Het verzorgen van uw vrouw na een zware bevalling (bijvoorbeeld bij een keizersnede).

Voorbeelden langdurig zorgverlof

Ook zijn er verschillende redenen voor het opnemen van langdurig zorgverlof, zoals bijvoorbeeld:

  • Het verzorgen van een langdurig zieke partner.
  • Het bieden van geestelijke steun van een ernstig zieke partner.

 

Zorgverlof wettelijk

Zorgverlof is wettelijk geregeld in Nederland. Dit betekent dat iedere werknemer hier dus recht op heeft. Er kunnen wel afwijkende afspraken staan in uw CAO met betrekking tot zorgverlof. Indien dit het geval is, dan gelden de regels in uw CAO boven die van het wettelijk zorgverlof - en dit kan helaas ook nadelig zijn. Hoe zorgverlof in uw CAO is geregeld, kunt u opvragen bij uw werkgever.


 

Wanneer zorgverlof opnemen?

Maar wanneer kunt u zorgverlof opnemen? Kortdurend en langdurig zorgverlof kunt u opnemen voor personen, in uw directe omgeving, die ziek of hulpbehoevend zijn. Denk hierbij aan:

  • Familieleden, zoals ouders, zussen, broers, partner of kinderen. Maar ook uw kleinkinderen of grootouders
  • Zorgverlof kunt u ook opnemen voor anderen die zorg nodig hebben - met als voorwaarde dat u de enige bent die mantelzorg kan bieden. 
  • Daarnaast kunt u zorgverlof opnemen voor andere personen in uw huishouden, zoals uw huisgenoot of inwonende oom (in bijvoorbeeld een mantelzorgwoning of kangoeroewoning).

 

Is zorgverlof betaald?

Zorgverlof is niet altijd betaald. Bij kortdurend zorgverlof is uw werkgever verplicht u voor 70% door te betalen tijdens de verlofuren. Maar uw werkgever is niet verplicht uw salaris door te betalen tijdens langdurig zorgverlof. 

Zorgverlof consequenties inkomen

De gevolgen van een lager inkomen kunnen erg vervelend zijn. Het is dan ook een goed idee om eens te kijken of u in aanmerking komt voor (hogere) toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Indien uw inkomen wijzigt door zorgverlof, dan kunt u dit doorgeven aan de Belastingdienst.

Tip: Ook als u inkomsten krijgt door mantelzorg, zoals vanuit het pgb, dient u dit door te geven aan de Belastingdienst.


 

Zorgverlof opnemen

Wanneer er iemand in uw directe omgeving ziek is, dan heeft u recht op zorgverlof. Langdurig zorgverlof aanvragen doet u minstens twee weken van tevoren. Bij kortdurend verlof kan het soms zijn dat u heel plotseling verlof op moet nemen. Vraag in dat geval het zorgverlof zo snel mogelijk aan. 

Uw werkgever kan het zorgverlof in principe niet weigeren, tenzij het extreem ernstige consequenties zou hebben voor het bedrijf. Ook kan het zijn dat uw werkgever eerst meer informatie wil om de aanvraag te kunnen beoordelen, zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring van uw naaste.


Ook interessant voor u
 

Respijtzorg

Respijtzorg: vervangende mantelzorg

> Lees meer

 

Mantelzorgondersteuning

Zo werkt de ondersteuning van de mantelzorger

> Lees meer

 

Personenalarmering

Personenalarmering: alarmknop voor ouderen

> Lees meer

 

Mantelzorg homepage