Overzicht tarieven ziekenhuisbehandelingen

Als u wordt behandeld in het ziekenhuis, wordt er zorg aan u geleverd. Deze zorg moet natuurlijk betaald worden. De kosten van zorg kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Daar heeft u een zorgverzekering voor. En bij UnitedConsumers is een zorgverzekering altijd een goedkope zorgverzekering.

Zorg varieert natuurlijk enorm. Van het aanleggen van gips voor een gebroken pols, tot een operatie. Omdat het zo varieert, en het kan zijn dat u meerdere behandelingen per jaar nodig heeft, worden de afrekeningen voor deze behandelingen gebundeld. Dit wordt een DBC genoemd: Diagnose Behandel Combinatie zorgproduct. Het DBC bestaat sinds 2005 en hierin staan de belangrijkste zorgactiviteiten van de behandeling van een patiënt beschreven.

In januari 2012 werd DOT geïntroduceerd, de opvolger van DBC. DOT is geen volledig nieuw systeem maar een doorontwikkeling van DBC. In het DOT systeem wordt aan de hand van de diagnose van de patiënt en de uitgevoerde zorgactiviteiten een zorgproduct afgeleid. Door middel van het DBC-DOT wordt bepaald onder welke verzekering de zorgactiviteiten vallen; basispakket of aanvullend pakket.

Welke zorg wordt vergoed?

Nederland telt in totaal maar liefst 4.400 DBC zorgproducten. Daarom zijn de DBC’s opgedeeld in twee segmenten:

• A-segment
De prijs van ongeveer 30% van de ziekenhuisbehandelingen is jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorg uit het A-segment wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

• B-segment
De overige 70% van de tarieven wordt afgesproken tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars onderling. Zorg uit het B-segment wordt niet altijd vergoed. Dit hangt af van de afspraken van de zorgverzekeraar met het betreffende ziekenhuis. De prijzen uit het B-segment zijn niet openbaar.

Zorg in een ander ziekenhuis

Als u wordt behandeld in een ziekenhuis dat niet aangesloten is bij uw zorgverzekeraar, betaalt u een passantentarief. Passantentarieven zijn met name voor verzekerden met een selectieve naturapolis van belang. Over het algemeen liggen de passantentarieven 5 tot 10% hoger dan de tarieven die contractueel zijn vastgelegd met zorgverzekeraars.

Het verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat u zelf moet betalen als u gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit bedrag is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde.

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Voor ziekenhuiszorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, betaalt u altijd het eigen risico. Als u ziekenhuiszorg nodig heeft die niet onder de basisverzekering valt, dan hoeft u hierover geen eigen risico te betalen.

Wel kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Dit is de zogenaamde eigen bijdrage. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, is het mogelijk dat u een (gedeelte) van de zorgkosten zelf moet betalen.

Veel consumenten zijn zich niet bewust van de kosten van een behandeling in het ziekenhuis. Daarom hebben we een overzicht van de gemiddelde tarieven van 30 veelvoorkomende ziekenhuisbehandelingen voor u gemaakt.

30 veelvoorkomende ziekenhuisbehandelingen

Dit overzicht laat het gemiddelde NZa tarief zien van 30 veel voorkomende ziekenhuisbehandelingen.

Ziekenhuisbehandeling Kosten
Operatie bij varices (spataderen) € 1.110,-
Pijnbestrijding bij lage rugklachten € 1.085,-
Begeleiding van een spontane bevalling € 2.255,-
Consult op de polikliniek bij pijn op de borst € 235,-
Consult op de polikliniek bij een slaapstoornis € 165,-
Consult op de polikliniek bij bekkenbodem klachten € 205,-
Consult op de polikliniek bij verminderde vruchtbaarheid € 305,-
Consult op de polikliniek bij aandoening van het middenoor € 115,-
Consult op de polikliniek bij een aandoening van de ooglens € 85,-
Consult op de polikliniek bij begeleiding van de zwangerschap € 235,-
Een tot twee dagbehandelingen bij huidontsteking of eczeem € 330,-
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij pijn op de borst € 670,-
Een tot twee operatie(s) bij huidkanker of voortekenen hiervan € 440,-
Onderzoek of behandeling op de polikliniekbij artrose in de knie € 495,-
Plaatsen van een spiraal bij anticonceptie / voorbehoedsmiddelen € 355,-
Consult op de polikliniek bij stoornissen van de menstruatiecyclus € 230,-
Knieoperatie bij een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel € 2.025,-
Injectie medicatie in glasvocht bij een aandoening van oogontsteking € 430,-
Maximaal 5 verpleegligdagen bij een aandoening galblaas/alvleesklier € 2.195,-
Behandeling/onderzoek op polikliniek bij hartaandoening na hartinfarct € 830,-
Consult op de polikliniek (eerste contact) bij ziekten van botspierstelsel € 325,-
Consult op de polikliniek bij een aandoening van het spijsverteringsstelsel € 265,-
Behandeling/onderzoek door maag-darm-leverarts bij goedaardige tumor € 1.145,-
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij goedaardige tumor van de huid € 440,-
Beeldvorming (röntgen/echo/CT/MRI) bij een aandoening van de borst(en) € 380,-
Maximaal 5 verpleegligdagen bij geboorte na zwangerschap van 37 tot 41 weken € 1.210,-
Operatie aan neus- of keelamandelen bij acute infectie van bovenste luchtwegen € 945,-
Behandeling/onderzoek bij een ontsteking van de de gehoorgang of het middenoor € 780,-
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij bijholteontsteking € 355,-
Behandeling/onderzoek op polikliniek bij migraine of een andere vorm van  hoofdpijn € 890,-

UnitedConsumers wil als zorgverzekeraar dat iedereen de beste zorg krijgt, in welk ziekenhuis dan ook. Om die reden doen we jaarlijks een ziekenhuisonderzoek naar de kwaliteit van meer dan 90 Nederlandse ziekenhuizen. Zo kunt u het beste ziekenhuis uitkiezen en ziekenhuizen vergelijken. Goed voor elkaar.