Een gezond gewicht. Of mag het een onsje meer zijn?

Een kilootje of wat minder: veel van ons zouden dat best willen. Maar is dat ook echt nodig? Misschien om die ene broek beter dicht te krijgen ja, maar voor onze gezondheid? Wanneer zijn we eigenlijk écht te dik?

Een gezond gewicht is belangrijk, omdat mensen met overgewicht en obesitas meer kans hebben op ernstige ziekten, zo stelt het Voedingscentrum. Denk aan diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker.

Overigens zijn er ook genoeg mensen die juist een kilootje of wat méér zouden willen wegen. Ook ondergewicht kan namelijk tot gezondheidsklachten leiden.
Loopt u risico op klachten of zelfs ziekten? U komt er simpel achter door uw BMI en middelomtrek te bepalen.

gezond gewicht

Bepaal uw BMI-score

De BMI geeft de verhouding weer tussen je gewicht en je lengte. Uw BMI berekent u door uw gewicht in kilo's te delen door uw lengte in meters in het kwadraat. Klinkt ingewikkelder dan het is: iemand van 75 kilo en 1,80 meter lang berekent zijn BMI als volgt:
1,80 x 1,80 = 3,25
75 / 3,25 = 23,1. Dit is een gezond gewicht:

BMI mannen en vrouwen

Oordeel

Advies

Lager dan 18,5 Ondergewicht Probeer aan te komen
Tussen 18,5 en 25 Gezond gewicht Probeer op gewicht te blijven
Tussen 25 en 30 Overgewicht Probeer af te vallen (zorg in ieder geval dat u niet aankomt)
Meer dan 30 Obesitas (verhoogd risico) Probeer onder begeleiding af te vallen

Voor sommige bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld mensen afkomstig uit Afrika of Azië, zijn BMI-scores anders. Kijk op de site van het Voedingscentrum voor meer informatie over gezonde BMI’s voor deze groepen. Bepaal uw middelomtrek Naast het gewicht is het voor uw gezondheid belangrijk waar het lichaamsvet zit. Meestal geven de BMI en de middelomtrek hetzelfde ‘oordeel’. Als dat niet zo is, houden we het resultaat van de middelomtrek aan. Dit geeft namelijk een idee van extra gezondheidsrisico’s, omdat vet rond de buik slechter is voor de gezondheid dan vet op heupen en billen. Voor het bepalen van uw middelomtrek heeft u een meetlint nodig. U meet de middelomtrek tussen de onderkant van het onderste rib en de bovenkant van het bekken. Adem uit en lees uw middelomtrek af.

Mannen middelomtrek Vrouwen middelomtrek Oordeel Advies
Omtrek kleiner dan 79 cm Omtrek kleiner dan 68 cm Ondergewicht Probeer aan te komen
Omtrek tussen 79 en 94 cm Omtrek tussen 68 en 80 cm Gezond gewicht Probeer op gewicht te blijven
Omtrek tussen 94 en 102 cm Omtrek tussen 80 en 88 cm Overgewicht Probeer af te vallen (zorg in ieder geval dat u niet aankomt)
Omtrek groter dan 102 cm Omtrek groter dan 88 ccm Obesitas (verhoogd risico) Probeer onder begeleiding af te vallen

Te zwaar, te licht of gewoon goed?

De site van het voedingscentrum geeft adviezen over verantwoord aankomen en afvallen, maar ook over op een gezond gewicht blijven.