Waterkracht: hoe werkt het?

Waterkracht is onuitputtelijk en bij de productie van energie uit waterkracht komen geen schadelijke stoffen vrij. Dit maakt waterkracht een vorm van duurzame energie. Maar, hoe werkt waterkracht precies? En is een waterkrachtcentrale slecht voor het milieu?

Waterkracht

Wat is waterkracht? 

Met waterkracht bedoelen we niet de hogedrukreiniger van de buurman. Waterkracht is, net zoals windkracht en zonnekracht, een duurzame bron van energie. Door de stroming van water, wordt groene stroom opgewekt. 

In Nederland speelt waterkracht - door het vlakke landschap - nog geen grote rol. In landen met veel gebergten, zoals in Scandinavië, wordt wel veel gebruikgemaakt van waterkracht. 

Energie uit waterkracht

Duurzame energie uit waterkracht wordt opgewekt door te werken met hoogteverschillen. Net zoals bij een waterval, neemt de stroomsnelheid hierdoor toe. Maar ook de beweging van de golven aan de kust, of het verschil in eb en vloed, kan worden omgezet in energie. In dat geval is sprake van golfslagenergie of getijdenenergie.

Waterkracht werkt ongeveer hetzelfde als de dynamo van een fiets. Door de snelle stroming van het water, wordt een soort schoepenrad in beweging gebracht, ofwel een waterturbine. Een generator zet de draaiende beweging van deze turbine vervolgens om in groene stroom.

Waterkracht en het milieu

De bouw van waterkrachtcentrales kan gevolgen hebben voor het milieu, doordat omliggende ecosystemen worden verstoord. Daarnaast is vissterfte nog steeds een veel voorkomend risico. Nieuwe waterkrachtcentrales worden daarom uitgerust met een vistrap, zodat de vissen in gootjes naar veiligere wateren worden geleid.

Feit blijft dat energie uit waterkracht zeer schoon is. Bij het opwekken van energie in een waterkrachtcentrale komen geen CO2 of andere gevaarlijke stoffen vrij. 

Waterkrachtcentrale in Nederland

Door de stijgende vraag naar groene stroom, wordt ook in Nederland steeds meer geïnvesteerd in waterkrachtcentrales, ofwel hydraulische centrales. Inmiddels staan er drie grote, werkende waterkrachtcentrales in Nederland:

  • Linne (in de Maas).
  • Maurik (in de Nederrijn).
  • Alphen/Lith (in de Maas).

Blog homepage