Combinatietest vergoeding

Tijdens de zwangerschap wordt regelmatig de gezondheid van de baby gecontroleerd. Dit wordt prenatale screening genoemd. Met behulp van onderzoeken wordt gekeken of er geen complicaties zijn en ook kunnen eventuele aandoeningen gesignaleerd worden. De combinatietest is zo’n onderzoek. Wij vertellen u meer over de vergoeding van een combinatietest.

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken: een bloedonderzoek en een echo. De combinatietest wordt uitgevoerd om te berekenen hoe groot de kans is dat het kindje het Downsyndroom, Edwardssyndroom of Pataussyndroom heeft.

Tijdens de echo wordt een nekplooimeting gedaan, waarbij wordt gekeken naar de dikte van het vocht in de plooi in het nekje van de baby. Met het bloedonderzoek wordt naar de hormoonwaarden van de moeder gekeken. Daarnaast zijn ook de leeftijd van de moeder en de duur van de zwangerschap belangrijk bij het onderzoek. De combinatietest wordt uitgevoerd tussen de 9 en 14 weken van de zwangerschap.

Combinatietest kosten

De combinatietest wordt alleen door de basisverzekering vergoed wanneer er een medische indicatie is, bijvoorbeeld wanneer u eerder een kindje met een chromosoomafwijking heeft gekregen. Hier is wel het eigen risico op van toepassing. Als er geen medische indicatie is en u wilt toch graag een combinatietest, dan betaalt u de kosten van het onderzoek zelf.