Contact
Mijn UnitedConsumers

Brandstoffen

Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen rijden op verschillende soorten brandstof. Meestal zijn dit fossiele brandstoffen zoals benzine, diesel en lpg. Er zijn echter ook alternatieve vormen van brandstof voor auto’s zoals biobrandstof en waterstof. Ook zijn er elektrische auto’s waarbij de energie in een elektriciteitscentrale wordt opgewekt.

Fossiele brandstoffen

Aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool zijn fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit resten van planten en dieren. Onder grote druk van de aarde veranderen deze resten na duizenden jaren in olie en gas.

Benzine, diesel en LPG worden uit aardolie en aardgas gewonnen. Dit gebeurt door het filtreren van ruwe olie in een olieraffinaderij zoals in Pernis bij Rotterdam.

Voordelen van fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn eenvoudig te winnen en te verwerken. Bovendien is de particuliere en commerciële transportmarkt ingericht op het gebruik van deze brandstoffen. Daardoor kunt u deze brandstoffen overal tanken.

Nadelen van fossiele brandstoffen

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt veel CO2 vrij. CO2 uitstoot draagt bij aan het versterkt broeikaseffect en dat is slecht voor het milieu. Een ander nadeel van deze brandstoffen is dat ze op kunnen raken. Hoewel de ‘productie’ van aardolie een natuurlijk proces is, kan de aarde onze consumptie niet bijhouden. Ook zijn niet alle olievelden bereikbaar. Daardoor is het waarschijnlijk dat er over 100 jaar geen tot zeer weinig fossiele brandstoffen over zijn.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen worden uit biomassa gemaakt. Er zijn verschillende soorten biomassa die voor deze brandstoffen gebruikt worden.

  • Brandstof verkregen uit suikers, zetmeel of plantaardige olie: Blue One 95, Biodiesel, E10 en E85.
  • Brandstof die niet aan voedsel gerelateerd is. Voor deze brandstoffen worden onder andere wilgen, afval en niet voor consumptie geschikte planten gebruikt.
  • Brandstof die de nieuwste biologische bronnen zoals algen bevat.

Goedkoop tanken in Nederland

In Nederland kunt u met uw UnitedConsumers tankkaart goedkoop tanken bij ruim 600 tankstations. U krijgt altijd korting op de adviesprijs. De korting krijgt u op alle brandstoffen: benzine, diesel, LPG en premium brandstoffen.