Contact
Mijn UnitedConsumers

Wat zit er in mijn benzine of diesel?

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 12 juli 2018

Bedrijven die brandstof produceren voor auto’s en schepen liggen onder vuur. De Inspectie Leefomgeving en Transport denkt dat er giftige stoffen worden vermengd in bepaalde diesel en benzine voor de West-Afrikaanse markt. Nu gelden daar lagere kwaliteitsnormen, maar wij zochten voor u uit wat er in de Nederlandse brandstof zit.

Weg met schadelijke stoffen

In tegenstelling tot de in opspraak gekomen benzine die naar West-Afrika wordt getransporteerd, zitten in de Nederlandse benzine minder additieven en giftige stoffen. De additieven zorgen ervoor dat uw motor gesmeerd wordt en dus beter presteert. Sommige stoffen zijn echter slecht voor de gezondheid en daarom afgeschaft.

Vroeger zaten er namelijk ook in de Nederlandse brandstof stoffen als benzeen, zwavel en tetreathyllood. Deze stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu en werden in de jaren ’90 uit de brandstof gehaald. Het lood werd bijvoorbeeld vervangen door methyl-tert-butylether, daarom noemen we benzines als Euro95 en Superplus 98 ongelood.

De klopvastheid van een benzinemotor

Een belangrijke eigenschap van benzine is de klopvastheid van de brandstof. Dit betekent dat het moment dat de brandstof ontbrandt, oftewel zelfontbranding, onder hoge temperaturen zo lang mogelijk uit kunt stellen. Als de benzine op onvoorspelbare tijdstippen ontbrandt, spreken we van pingelen of kloppen en dat is slecht voor de motor. De additieven als methyl-tert-butylether werken als een antiklopmiddel.

Zelfontbrandingsproces van diesel

Diesel, officiële benaming dieselolie, is een product gemaakt van aardolie. In diesel zit cetaan. Een waarde die aangeeft hoe makkelijk de diesel ontbrandt onder hoge druk. Meestal ligt die waarde voor wegvoertuigen rond de 50. Bij biodiesels, gemaakt van natuurlijke olie of vet, ligt het cetaangetal vaak tussen de 70 en 100. Hoe hoger het getal, hoe makkelijker de brandstof tot ontbranding komt in motor. Iets dat men bij benzinemotoren juist wil voorkomen.

Een voordeel van diesel is dat de motoren zuiniger werken en het is een goedkopere brandstof. Toch moet men om het financieel rendabel te maken ongeveer 25.000 kilometer per jaar rijden. Vaak ligt de wegenbelasting van dieselauto’s hoger en komt er bij verbranding van de brandstof meer fijnstof en stikstofdioxiden vrij. Daarom wordt er sinds 2011 standaard een roetfilter ingebouwd.

Volledige en gemengde biobrandstoffen

Dan zijn er de biobrandstoffen. Die kortweg in twee categorieën opgedeeld worden. Aan de ene kant zijn er brandstoffen die volledig uit biomassa gewonnen worden. Denk daarbij aan biodiesel en bio-ethanol dat wordt geproduceerd van natuurlijke olie, vet of fermentatie van suikerriet, bieten en tarwe. 

De meestgebruikte biobrandstoffen zijn echter een combinatie van gangbare diesel of benzine met een percentage biobrandstof. Denk bijvoorbeeld aan E10 en Blue One 95 dat bestaat uit 90 procent benzine en 10 bio-ethanol. Ook in Euro95 is overigens maximaal 5 procent ethanol verwerkt. In E85 zit zelfs 85 procent ethanol en 15 procent benzine. Helaas kan niet iedere auto deze biobrandstoffen gebruiken.