Contact
Mijn UnitedConsumers

Bestickering brandstoffen leidt tot meer vragen dan helderheid

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 4 oktober 2018

Vanaf 12 oktober 2019 moeten tankstations in Europa van de Europese Unie brandstofstickers plaatsen op hun pompen. Ook nieuwe voertuigen krijgen zo’n sticker (in het onderhoudsboekje en in de tankklep) om aan te geven welke brandstof geschikt is.

Stickers-tankstations-pomp

Handig omdat de automobilist ziet welke brandstof geschikt is voor zijn of haar voertuig. Vooral bij het tanken in andere EU-landen komt dat goed van pas, omdat daar vaak andere talen en merknamen op de pomp staan.

Voor nu roept de bestickering bij de automobilist vooral veel vragen op. Verschillende brandstofsoorten kennen immers dezelfde sticker. De logica dat E betrekking heeft op Benzines en B op Diesels maakt het zeker niet makkelijker.

Nieuwe sticker, nieuwe brandstofnamen

De stickeraanduiding in voertuigen kan bovendien van meerdere brandstofstickers voorzien zijn; bijvoorbeeld E5 én E10. Dat betekent dat het voertuig geschikt is voor beide brandstoffen. Het feit dat benzineauto’s op de klep van de tankdop vaak nog een sticker met het zogenoemde octaangetal (95 of 98) hebben, zal de eenduidigheid die de EU nastreeft niet bevorderen.

Wie niet oplet kan zomaar de verkeerde brandstof tanken terwijl dat nu juist niet de bedoeling is. De sticker met de E-waarde is geen vervanging voor de aanduiding van Euro 95 en Euro 98. Bij benzinevoertuigen moet zowel de E-waarde als het zogenoemde octaangetal (95 of 98) overeenkomen met de aanduiding op de pomp. Daarbij geven de E- en B-codes een maximum aan bio-bijmenging in brandstof aan en dus geen 'totaal' getal. 0, 1 of 2 procent bijmenging bij benzine is dus tot 5 procent bijmenging en valt dus onder de categorie E5.

Benzine was oorspronkelijk een 100 procent van aardolie afgeleide (gedestilleerde) brandstof, waaraan additieven (ook wel dopes genoemd) toegevoegd zijn voor gecontroleerde verbranding met behulp van een onsteking.

Toelichting: E5 en E10

Het getal bij E5, E10 staat voor het maximum percentage (5 of 10 procent) bio-component (ethanol) dat in de brandstof zit. Het doel van E5 en E10 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Het vergt bovendien geen aanpassing van de auto, behalve bij hele oude auto’s. Benieuwd of uw auto op E10 kan rijden?

Doe de E10 Check

Toelichting: 95 en 98
De getallen 95 en 98 in de aanduidingen van benzine (Euro95 en Euro98) staan voor het octaangetal. Het octaangetal zegt iets over de klopvastheid van benzine. Benzine wordt, samen met lucht, in de motor sterk gecomprimeerd en komt tot ontbranding via het vonkje van een bougie. Toch is er een moment waarop benzine, ongewenst, spontaan ontbrandt (= kloppen of pingelen).

Hoe hoger het octaangetal, hoe later de benzine uit zichzelf ontbrandt. Sportwagens prefereren euro98 omdat de compressieverhouding vaak hoger is en met 98 is kans op spontane zelfontbranding (= kloppen of pingelen) kleiner. In 90 procent van alle gevallen volstaat euro95 als brandstof voor benzineauto’s. In een oudere auto of extreme sportwagen kan soms euro98 (ook wel Super genoemd) in de handleiding van de auto worden voorgeschreven.

Toelichting: E85
E85 is een mix van alcohol en brandstof. Daarbij wordt 85% gedenatureerde ethanol gemengd met 15% benzine. Naast de ethanol en benzine wordt er meestal ook nog MTBE en isobutanol toegevoegd voor het onderhoud van de motor en een betere verbranding

Benzines Octaangetal gehalte Tot max. Ethanol gehalte Sticker
Euro95 95 5 E5
E10 95 10 E10
BlueOne95 95 10 E10
Super+ / Euro 98 98 5 E5
Super MLV 98 5 E5
Premium benzines per merk  95 5 E5

Sticker Brandstoffen Benzine

Diesel is een aardolieproduct, vernoemd naar de uitvinder van de dieselmotor: Rudolf Diesel. Kenmerkend voor diesel is dat het onder hoge compressie spontaan ontbrandt. Er is geen vonk (bougie) nodig voor ontbranding. Ook diesel is tegenwoordig niet geheel gedestilleerd uit aardolie. B staat voor de bio-component in biodiesel. B geeft dus het maximum percentage specifieke biodiesel-componten aan dat erin verwerkt mag zijn.
Toelichting: B7 en B10, (B20, B30) en B100
FAME staat voor “Fatty Acid Methyl Esters”. Dat zijn vetzuren die ontstaan door een chemisch proces van plantaardige en dierlijke oliën (transesterificatie) om biodiesel te maken. Hiervoor kunnen gebruikte frituurolie (UCO, Used Cooking Oil) of dierlijke vetten (niet voor dierlijk of menselijk gebruik geschikt, Tallow of talg) als basisgrondstof worden gebruikt. B7 is de diesel die voldoet aan de dieselnorm NEN EN 590, met maximaal 7% bio-componenten / FAME.
B10, -20, -30 en B100 bevatten naar rato tot maximaal 10, 20, 30 en 100 procent bio-componenten (FAME), maar beantwoorden aan andere normen dan de B7 - de vooralsnog gangbare diesel. De regels voor gebruik in voertuigen zijn dan ook verschillend en niet ieder voertuig met dieselmotor kan dit product verdragen.
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is duurzame diesel op synthetische basis genormeerd conform NEN EN 15940 specificaties. Het is volledig gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolie en dus niet uit aardolie. De moleculen afkomstig van HVO zijn identiek aan de moleculen van de fossiele variant, maar geheel anders dan biodiesel uit FAME. FAME heeft andere moleculen en ook andere karakteristieken.
De productnaam Blauwe Diesel 10, 20, 30, 40 en 50 als productnaam van producent/verdeler Future Fuels kan verwarring scheppen. Hier duidt het getal in de productnaam Blauwe Diesel op het percentage HVO wat in het product aanwezig is en geen biodiesel (Fame). De producten Blauwe Diesel 10, 20, 30, 40 en 50 voldoen aan de dieselnorm EN590 Arctic Class 0 omdat dit het hele jaar door winterbestendig is. 
Deze brandstoffen met HVO (zonder Fame) moeten toch de sticker codering B7 gebruiken, maar dat is feitelijk onjuist.  
 
Diesels Tot max. percentage FAME gehalte Sticker
Diesel 7 B7
Premium diesel per merk 7 B7
B10 10 B10
B20 20 B20
B30 30 B30
B100 100 B100
XTL 7 XTL
Sticker Brandstoffen Diesel
Product Percentage Max. HVO gehalte Sticker
Blauwe Diesel 10  10% B7
Blauwe Diesel 20 20% B7
Blauwe Diesel 30 30% B7
Blauwe Diesel 50 50% B7

 

LPG = Liquefied Petroleum Gas, ook wel autogas genoemd. LPG is een relatief schone brandstof welke als “restproduct” dat vrijkomt bij de raffinage van aardolie. Het is mengsel van butaan en propaan. Te maken uit 100 procent aardolie of aardolie en aardgas. Andere gassoorten vooral richting toekomst zijn mogelijk.

CNG = Aardgas.

H2 = Waterstof.

LNG = Liquefied/liquid Natural Gas - ook wel vloeibaar aardgas genoemd.

Gassen Benaming Sticker
LPG Autogas LPG
CNG Aardgas CNG
H2 Waterstof H2
LNG Vloeibaar Aardgas LNG

Stickers Brandstof Gassen