Contact
Mijn UnitedConsumers

Nederland verbruikt steeds meer hernieuwbare energie

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 6 juni 2018

Nederland maakt steeds meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen. In een jaar tijd groeide het met tien procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Zonne-energie wint ook nog steeds aan populariteit: dat aandeel steeg zelfs met meer dan 30 procent.

In 2017 kwam 6,6 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare energiebronnen. Hernieuwbare energie komt van natuurlijke bronnen die continu worden aangevuld, zoals wind, waterkracht, bodem, buitenluchtwarmte, biomassa en warmte uit net gemolken melk. Fossiele energie en kernenergie kunnen niet worden aangevuld, dus zijn niet hernieuwbaar.

Ook het energieverbruik uit biomassa is toegenomen, vooral door een toename van biotransportbrandstoffen. In 2017 verbruikte Nederland in totaal 138 petajoule (PJ) aan hernieuwbare energie, wat tien procent meer is dan in 2016. Het totale energieverbruik bleef hetzelfde: 2100 PJ.

Toename van zonne- en windenergie

In 2017 nam het verbruik van zonne-energie toe met 31 procent, naar 9 PJ. Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak en dat blijkt ook uit de cijfers: de capaciteit steeg van 800 megawatt (MW) naar bijna 2900 MW.

Ook windenergie nam toe, met 15 procent. In de tweede helft van 2016 werd er 600 MW aan windmolens op zee geplaatst, waardoor het aandeel flink toenam. In 2017 nam het aandeel windenergie dan ook een flinke vlucht. Omdat er in 2017 niet meer windmolens werden geplaatst bleef de windcapaciteit wel gelijk: 4200 MW. Dat is genoeg om drie miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Verbruik biotransportbrandstoffen neemt toe

De grootste bron van hernieuwbare energie is biomassa, met 61 procent. Het verbruik nam in 2017 met 8 procent toe. Dat komt omdat de transportsector steeds meer gebruik maakt van biobrandstoffen, in 2017 zelfs met 30 procent meer dan in 2016. Biomassa wordt ook gebruikt bij bedrijven voor elektriciteit en centrales. Zij produceren niet alleen elektriciteit, maar ook warmte.

Wat doen we met de opgewekte energie?

De energie die we opwekken uit hernieuwbare bronnen gebruiken we voor elektriciteit, warmte en vervoer. De helft ging in 2017 naar warmte en 40 procent was voor elektriciteit. Vervoer verbruikte 10 procent van het totale aandeel.