Contact
Mijn UnitedConsumers

UnitedConsumers samen met FSC voor duurzaam bosbeheer

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 30 september 2016

Sinds 1993 pleit FSC® voor verantwoord bosbeheer. De laatste vrijdag van september is al een aantal jaren uitgeroepen tot FSC-Friday. Op deze dag vraagt FSC samen met haar partners extra aandacht voor verantwoord bosbeheer. UnitedConsumers is sinds kort partner van FSC Nederland en daar zijn wij dan ook trots op. We hebben vanaf nu ook een eigen FSC licentienummer: FSC-N002568.

Intern maakt UnitedConsumers al zoveel mogelijk gebruik van FSC-gecertificeerd papier en ook onze zorgfolder die in november bij u op de mat valt, is gemaakt van FSC-gecertificeerd papier. Door duurzaam hout en papier te kiezen, dragen wij bij aan het tegengaan van ontbossing. Zo blijven hout en papier ook in de toekomst vanzelfsprekende producten.

Net als aardgas en ruwe olie zijn ook hout en papier veel gebruikte grondstoffen in onze maatschappij. Van aardgas en ruwe olie weten we inmiddels dat de voorraden niet onuitputtelijk zijn en dat we er zuiniger mee om moeten gaan. Maar staat u er wel eens bij stil hoeveel papier en hout u verbruikt? Hoogstwaarschijnlijk niet, want het gebruik van papier en hout is iets vanzelfsprekends. Daarnaast zijn hout en papier natuurlijke producten, die hernieuwbaar zijn.

Toch verdwijnen er per minuut 36 voetbalvelden aan bos. Als we doorgaan met deze onverantwoorde houtkap is er over 50 jaar bijna geen regenwoud meer over en raken materialen als hout en papier op. Daarnaast zijn wereldwijd ook miljoenen dieren, planten en mensen afhankelijk van het bos. Het is daarom zaak om verstandiger om te gaan met de houtkap.

Verantwoord bosbeheer

Voor verantwoord bosbeheer werkt FSC samen met boseigenaren, houthandelaren en de lokale bevolkingsgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten van bosbeheer. De bossen worden volgens FSC-principes beheerd en op een duurzame manier geoogst. Dit doet FSC door slechts enkele bomen per hectare te kappen. Daarna krijgt het gedeelte dertig jaar de tijd om zich te herstellen, voordat er opnieuw geoogst wordt. Op deze manier wordt er niet meer hout uit het bos gehaald, dan dat het bos kan missen.

Om te garanderen dat u als consument producten koopt die daadwerkelijk afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, bestaat het FSC keurmerk. Pas wanneer alle schakels in de keten kunnen aantonen dat zij zich aan de FSC-regels houden, krijgt een product het FSC-keurmerk. De beoordeling van de bedrijven tijdens het productieproces gebeurt door onafhankelijke certificeerders.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat niet alleen de boseigenaren en houthandelaren bewuste keuzes maken, maar ook u als consument. De vraag naar meer FSC-producten geeft bosbeheerders namelijk een goede reden om hun bos via de FSC-principes te beheren. Op die manier zorgen wij samen dat de bossen behouden blijven en dat wij hout en papier kunnen blijven gebruiken. Goed voor elkaar.