Werelddekking in de zorgverzekering

De werelddekking voor spoedeisende zorg is een vast onderdeel van de basis zorgverzekering. Wie als Nederlandse verzekerde plotseling zorg nodig heeft in het buitenland, is daar vanuit de basisverzekering voor verzekerd tot Nederlandse marktconforme tarieven.

De zorgkosten die boven de Nederlandse tarieven vallen, alsmede medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland, worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering met werelddekking of kunt u meeverzekeren binnen een reisverzekering met de module voor medische kosten werelddekking.

Aanvullende zorgverzekering met werelddekking

Binnen de aanvullende verzekeringen van de meeste zorgverzekeraars worden medische kosten wereldwijd volledig vergoed. Doorgaans gelden de vergoedingen alleen voor spoedeisende en noodzakelijke zorg. Dat wil zeggen: als de zorg kan wachten tot u weer terug in Nederland bent wordt het niet vergoed als u deze buiten Nederland geniet.

Het hangt van de exacte voorwaarden van uw aanvullende verzekering af hoe hoog de vergoedingen zijn. Minimale vergoedingen gaan vaak uit van gemiddelde prijzen voor een behandeling zoals die in Nederland gangbaar zijn.

Reisverzekering met module werelddekking
U kunt er ook voor kiezen om een kortlopende of doorlopende reisverzekering met module medische kosten werelddekking af te sluiten. De vergoedingen in deze verzekeringen zijn vaak ruimer maar daar staat tegenover dat de polissen doorgaans duurder zijn. U betaalt namelijk speciaal voor deze dekking, terwijl de werelddekking in een aanvullende zorgverzekering in een pakket zit inbegrepen.

Let goed op of uw reisverzekering u niet dubbel verzekert. Als uw aanvullende verzekering werelddekking biedt, hoeft uw reisverzekering alleen bedragen te vergoeden die buiten de dekking van uw zorgverzekering vallen.

Meer over de zorgverzekering op reis

Gezond op reis
Preventieve vaccinaties
EHIC en E111 formulier
Reisproducten van de GGD
Medische hulp in het buitenland

Premie en dekking van uw zorgverzekering
> Alles over zorgverzekeringen