Contact
Mijn UnitedConsumers

Vrijwilligers zijn gelukkiger

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 3 maart 2020

Na een analyse van het onderzoek van Sociale samenhang en Welzijn, heeft het CBS een interessante conclusie kunnen trekken. Zo zou blijken dat mensen die vrijwilligers werk doen gelukkiger zijn. Van de testgroep gaf zo'n 91% van de deelnemers - die vrijwilligerswerk doet - aan gelukkig te zijn. Van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen, is slechts 85% gelukkig. 

Het CBS heeft tussen 2013 en 2018 gegevens verzameld van ruim 45 duizend mensen in de leeftijd 15 jaar en ouder. Zo'n 48% van de testgroep gaf aan in het jaar voorafgaand aan het onderzoek vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Van die 48% hadden drie van de tien personen in de afgelopen 4 weken nog vrijwilligerswerk gedaan. 

De deelnemers moesten met een cijfer tussen de 1 of 10 beoordelen of zij zichzelf gelukkig vinden. Vrijwilligers gaven zichzelf over het algemeen een score van 7 of hoger. Het aantal ongelukkige mensen - met een score van 5 of lager - is bij de groep niet-vrijwilligers twee keer zo groot. 

Of de testpersonen blij en tevreden zijn door vrijwilligerswerk, is niet onderzocht. Daarnaast is de mate vrijwilligerswerk belangrijk. De vrijwilligers van de testgroep hebben in 2018 gemiddeld 4,4 uur vrijwilligerswerk gedaan. Meer uren vrijwilligerswerk zorgt verder niet voor een hogere score in persoonlijk welzijn.  

Persoonlijk welzijn

Zo'n 65% van de vrijwilligers heeft een hoog persoonijk welzijn. Dit is 20% meer dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Persoonlijk welzijn wordt bepaald door de Persoonlijke Welzijnsindex (PWI).

Personen met een score van 7 of hoger in alle dimensies, zouden een hoog persoonlijk welzijn hebben. De PWI index bevat scores in de volgende dimensies:

  1. Finaciele situatie.
  2. Financiele toekomst.
  3. Opleiding en arbeid.
  4. Gezondheid.
  5. Sociale relaties.
  6. Maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwen.
  7. Veiligheid en gevoel.
  8. Tevredenheid woonbuurt.

Op zoek naar meer tips?

Soms ervaart u wel eens mindere dagen, heeft u het druk op school of werk en voelt u zich gestrest. Niet iedereen heeft interesse in vrijwilligerswerk, daarom geven wij u graag extra tips om stress te voorkomen of te verminderen. Door stress te voorkomen, zorgt u ervoor dat u zich gelukkiger voelt. 

Tips stress voorkomen