Contact
Mijn UnitedConsumers

Nederlandse jongeren gemiddeld gelukkiger

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 20 mei 2020

Uit onderzoek van de Europese afdeling van gezondheidsorganisatie WHO is gebleken dat Nederlandse jongeren gezonder en gelukkiger zijn dan veel leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. Dit zou liggen aan een beter contact met de ouders. Dit betekent echter niet dat Nederlandse kinderen probleemloos zijn.

Het welzijn neemt toe

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de mentale gezondheid van 227.000 schoolkinderen – van de leeftijdsgroep elf tot en met vijftien jaar. Deze schoolkinderen kwamen uit 45 verschillende landen, waaronder ook Europese landen. Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat over het algemeen het welzijn van de schoolkinderen tussen 2014 en 2018 afnam, behalve bij Nederlandse jongeren. Daar nam het welzijn juist toe.

Goed contact met ouders

De reden van de goede mentale gezondheid zou volgens het onderzoek verklaard kunnen worden doordat Nederlandse jongeren over algemeen beter contact hebben met hun ouders. Van de ondervraagden gaf 90 procent aan goed met zijn of haar moeder te kunnen praten. In andere landen ligt dit percentage lager en geeft 80 procent aan goed contact te hebben met hun moeder. 

Ook het contact tussen kinderen en hun vader is in Nederland beter dan in andere landen. Van de Nederlandse ondervraagden vindt 81 procent dat zij goed contact hebben met hun vader, terwijl slechts 65 procent van de kinderen uit andere landen het contact als goed ervaart.

Niet probleemloos

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 6 procent van de Nederlandse kinderen aangegeven heeft gepest te worden. Ook maken Nederlandse kinderen – ten opzichte van andere landen – minder gebruik van social media. 2 tot 4 procent gaf aan problematisch veel op social media te kijken. Geen enkel land heeft hierin een lager percentage. 

Nederlandse jongeren zijn helaas niet probleemloos. Een kwart van de kinderen uit het onderzoek geeft aan een slaapprobleem te hebben. Bovendien ervaren zij veel druk van school en drinken ze over het algemeen meer alcohol. Tussen de 18 en 19 procent van de vijftienjarigen gaf bovendien aan minstens twee keer dronken te zijn geweest.