Mobiele telefoon en straling: hoe schadelijk is het?

Er bestaat een discussie over de straling van mobiele telefoons nu er veel onderzoeken naar worden gedaan. Onderzoeken naar het gevaar van deze straling. Maar ook naar de hoeveelheid van de straling. En onderzoeken naar hoe we het best met deze straling kunnen omgaan.

Van GSM naar smartphone: toename in straling

Met de komst van de smartphone is de hoeveelheid straling toegenomen. De ‘standaard’ straling heeft te maken met mobiel bereik en zendmasten. Zonder deze straling kunnen we niet mobiel bellen of sms berichten versturen. Naast de straling die alleen van de telefoon uitgaat, is wifi ook een belangrijke veroorzaker. Met behulp van mobiel internet zoals wifi, 3G en 4G wordt een draadloze verbinding met internet tot stand gebracht. De hoeveelheid straling die hierbij vrij komt, is vele malen groter.

Gevolgen van straling voor de gezondheid

Er zijn inmiddels vele (wetenschappelijke) onderzoeken gedaan naar de gevolgen van straling van mobiele telefoons voor de gezondheid. Deze onderzoeken laten echter verschillende resultaten zien. Het harde bewijs voor de invloed van straling op de gezondheid is nog steeds niet geleverd. Toch wordt geadviseerd om de straling van een mobiele telefoon zo laag mogelijk te houden.

De kosten voor een abonnement wilt u natuurlijk ook zo laag mogelijk houden. Bij UnitedConsumers vindt u altijd goedkope telefoonabonnementen.

De SAR theorie

De SAR waarde geeft aan hoeveel radiostraling een mobiele telefoon afgeeft aan de hersenen. SAR staat voor Specific Absorption Rate. De maximale SAR norm is op Europees niveau vastgelegd en bedraagt 2 Watt/kg. Deze maximumwaarde wordt bijna nooit bereikt. Dat gebeurt alleen wanneer uw mobiele telefoon het volledige vermogen gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer u tijdens zeer slecht bereik aan het telefoneren bent en u uw internetverbinding aan heeft staan.