Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Chronische fysiotherapie vergoeding tot 18 jaar

Chronische fysiotherapie kan noodzakelijk zijn voor kinderen met een chronische aandoening of aangeboren afwijking. Fysiotherapie vanwege een chronische aandoening wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits de aandoening op de Chronische Lijst Fysiotherapie staat. Wij vertellen u meer over de vergoeding van chronische fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.

Chronische indicatie fysiotherapie kinderen

Met een chronische indicatie krijgen volwassenen fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed. Bij kinderen tot 18 jaar geldt dit niet. Zij krijgen de eerste 20 behandelingen ook vanuit de basisverzekering vergoed. Hoe het precies zit met die vergoedingen, is afhankelijk van de chronische aandoening

Chronische fysiotherapie vergoeding

De basisverzekering vergoedt alle fysiotherapie voor kinderen met een chronische aandoening. Voor de vergoeding voor chronische fysiotherapie voor kinderen geldt geen eigen risico. Houd wel rekening met de volgende voorwaarden: 

 • U heeft een doorverwijzing van de arts nodig.
 • Het is belangrijk dat de fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Chronische lijst fysiotherapie

Voor veel chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed - ook voor kinderen! Wilt u weten welke aandoeningen dit zijn, dan kunt u deze lijst van met chronische aandoeningen raadplegen. Deze lijst wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Controleer of uw aandoening op de chronische lijst fysiotherapie staat. Want zo niet, dan krijgt u mogelijk geen vergoeding vanuit de basisverzekering. 

Hieronder vindt u alle chronische aandoeningen en aangeboren afwijkingen die door de overheid op de chronische lijst fysiotherapie zijn gezet.

Eén van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:

 • Cerebrovasculair accident;
 • Ruggemergaandoening;
 • Multipele sclerose;
 • Perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • Extrapyramidale aandoening;
 • Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 • Cerebellaire aandoening;
 • Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • Radiculair syndroom met motorische uitval;
 • Spierziekte;
 • Myasthenia gravis;

Of één van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:

 • Aangeboren afwijking;
 • Progressieve scoliose;
 • Juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • Reflexdystrofie;
 • Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva);
 • Hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • Collageenziekten;
 • Status na amputatie;
 • Whiplash;
 • Postpartum bekkeninstabiliteit;
 • Fracturen indien deze conservatief worden behandeld;

Of één van de volgende overige aandoeningen:

 • Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • Lymfoedeem;
 • Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling;
 • Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine;
 • Weke delen tumoren;
 • Diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De lijst van chronische aandoeningen wordt ieder jaar aangepast. De meest recente lijst vindt u op wetten.overheid.nl.

Terug naar boven