Subsidie op zonnepanelen

Duurzame energie staat hoog op de politieke agenda. Om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties beschikken over voldoende energie, wil de overheid graag investeren in duurzame maatregelen. De overheid stelt budgetten en subsidies beschikbaar om de uitstoot van het broeikasgas Co2 terug te dringen en opwekking van duurzame energie te stimuleren.

Bij particulieren is vooral zonne-energie erg populair. Met de moderne technieken wordt het dan ook steeds interessanter om zelf energie op te wekken met behulp van zonnepanelen.

Energie met korting

Duurzame energie: zonne-energie!

Zonnepanelen zetten zonlicht om in stroom. Omdat zonne-energie niet opraakt en er bij het opwekken van zonne-energie geen fossiele brandstoffen nodig zijn is het een zeer duurzame vorm van energie. Het is bovendien een toegankelijke en eenvoudige manier om zelf milieuvriendelijk energie op te wekken. De zonnepanelen produceren vaak meer stroom dan u zelf nodig heeft. De energie die u over heeft, kunt u dan terugleveren aan de energieleverancier. Zonnepanelen worden steeds goedkoper en betalen zichzelf vaak binnen 10 jaar al terug. Maar het blijft natuurlijk een flinke investering.

Subsidie voor zonnepanelen is op

Dat zonnepanelen populair zijn is wel gebleken uit het aantal aanvragen dat binnenkwam bij de overheid. Voor 2012 en 2013 werd een subsidiebudget beschikbaar gesteld van meer dan € 50 miljoen. Voor de installatie van zonnepanelen kon een subsidie 15% van de aanschafprijs tot een maximum van € 650 aangevraagd worden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moest de installatie wel voldoen aan een minimum vermogen van 0,601 kWp. Helaas kunnen er geen nieuwe aanvragen mee worden ingediend, omdat het de subsidiepot leeg is. Er zijn zelfs al meer aanvragen binnengekomen dan er nog kan worden uitbetaald binnen het gestelde budget. Voor meer informatie kunt u terecht bij Agentschap NL die de subsidieaanvragen in behandeling heeft.

Meer subsidies

Het kan dus snel gaan, maar gelukkig zijn er ook andere subsidieregelingen voor energiebesparing. Lees bijvoorbeeld de artikelen over:

Lokale subsidie
Landelijke subsidie
Energiebespaarlening
Energiebesparingskrediet
Haal alles uit je zonnepanelen