TopImage

Doorlopend voordeelzo geregeld

Alles over mantelzorg

Stel dat uw partner plots ziek wordt en voorlopig veel dingen niet meer zelf kan. Dan staat u vanzelfsprekend klaar om voor de ander te zorgen. 2,6 miljoen Nederlanders zijn op deze manier mantelzorger voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Omdat deze bijzondere vorm van zorg heel waardevol is voor de samenleving, worden mantelzorgers ondersteund vanuit de zorgverzekering. Ook in de zorgverzekering voor 2016.

Veranderingen in de mantelzorg vanaf 2015

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg hervormd. Doel van deze hervorming is om mensen langer thuis  te laten wonen. De betrokkenheid van de samenleving wordt steeds belangrijker. De overheid zet zich daarom extra in voor mantelzorgers en vrijwilligers. 

In de Wmo 2015 wordt speciaal aandacht besteed aan de mantelzorger. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Bent u mantelzorger en kunt u het werk niet (meer) aan? Heeft u als mantelzorger extra hulp nodig om overbelasting te voorkomen? Dan kunt u hulp van een vrijwilliger krijgen. U kunt ook op andere manieren ondersteuning krijgen:

  • Professionele ondersteuning waardoor minder mantelzorg nodig is. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.
  • Professionele verzorging waardoor minder mantelzorg nodig is. U kunt dezenzorg aanvragen via uw huisarts of een wijkverpleegkundige.

Mantelzorgcompliment

In 2014 konden mantelzorgers een financiële bijdrage vanuit de overheid krijgen: het mantelzorgcompliment. Sinds 2015 is deze financiële bijdrage vervallen. Gemeenten worden voortaan verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Zij bepalen zelf hoe ze die waardering laten blijken. 

Bent u op zoek naar een goedkope zorgverzekering die zorgt voor mantelzorgers? Dit is wat u tegen kunt komen bij het vergelijken van zorgverzekeringen.

Welke vergoedingen voor mantelzorg zijn er?

De basisverzekering biedt geen (directe) vergoedingen voor mantelzorg. Deze vindt u wel in veel aanvullende pakketten. Zo vindt u vaak de vergoeding voor een mantelzorgmakelaar. Hij of zij kan u helpen bij regelzaken en financiën. Ook kan een mantelzorgmakelaar u helpen om vervangende (mantel)zorg (respijtzorg) te vinden als u de zorg een tijdje niet meer kunt uitvoeren.

Respijtzorg zelf wordt ook regelmatig vergoed uit de aanvullende verzekering. Wordt u ziek of gaat u op vakantie, dan kunt u bijvoorbeeld een aantal dagen per jaar (professionele) vervangende mantelzorg krijgen. Welke vergoedingen precies mogelijk zijn en onder welke voorwaarden is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Korting op uw zorgverzekering >>

Deelnemers aan het UnitedConsumers ZorgCollectief vinden in alle aanvullende zorgverzekeringen (m.u.v. Jong pakket) van VGZ verschillende vergoedingen voor mantelzorg. U kunt aanspraak maken op deze vergoedingen als u mantelzorg ontvangt.

Wanneer bent u mantelzorger voor de zorgverzekering?

U bent een mantelzorger als u langdurig zorgt voor uw gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of familielid, vriend of kennis. U krijgt daarvoor niet betaald en zorgt soms wel 24 uur per dag. U kan de zorg niet zomaar beëindigen en verpleegkundige handelingen horen bij de zorg die u geeft.

Andere ondersteuning vanuit uw zorgverzekering

Mantelzorgers zijn een waardevolle groep mensen voor de samenleving. Zij nemen een groot deel van de zorgkosten weg en zijn voor degene voor wie zij zorgen vaak onmisbaar. Er wordt dan ook veel ondersteuning georganiseerd voor deze bijzondere groep. De Steunpunten Mantelzorg zorgen bijvoorbeeld voor advies en persoonlijke ondersteuning. Ook bieden zij cursussen die van pas komen als u bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen moet verrichten terwijl u dat nooit eerder heeft gedaan.

Ook handig voor mantelzorgers die voor dementerende patiënten zorgen: DementieOnline. In deze cursus -die vergoed wordt uit de basisverzekering- leert u hoe u met dementie om kunt gaan. Bent u mantelzorger? Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te ontdekken welke hulp zij u kunnen bieden.

Meer informatie over zorgverzekeringen

AWBZ
Zorgpremie
Eigen risico
Zorgtoeslag
Eigen bijdrage
Wet langdurige zorg

> Alles over zorgverzekeringen

Al uw voordelen

  • Meer dan € 125,00 korting p.p.
  • Kies zelf uw arts en ziekenhuis
  • Ook voor VGZ verzekerden
  • 500.000 tevreden klanten
  • 14 dagen bedenktijd