Alles over het eigen risico

Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. U betaalt alleen eigen risico voor de zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico. Een zorgverzekering van UnitedConsumers is altijd een goedkope zorgverzekering. Ook de zorgverzekering van 2019.

Direct afsluiten

Soms betaalt u geen eigen risico

In de volgende situaties betaalt u geen eigen risico:

  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Zorg uit aanvullende verzekering
  • Nacontroles van een nier- of leverdonor
  • Zorgverzekering voor kinderen onder de 18
  • Ketenzorg, bijvoorbeeld bij diabetesbehandelingen
  • Gebruik van een voorkeursgeneesmiddel (uniek bij VGZ)
  • Verloskundige zorg (wel eigen risico voor onderzoek en vervoer)
  • Bezoek aan de huisarts (wel eigen risico voor medicijnen en onderzoek)

Let op: Voor sommige zorg betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt bijvoorbeeld een percentage van het bedrag of een vast bedrag per behandeling. De eigen bijdrage telt niet mee voor uw eigen risico. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de eigen bijdrage wel.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u er ook voor kiezen om een vrijwillig eigen risico te nemen. U loopt hiermee het risico dat u meer moet betalen als u zorg nodig heeft. Omdat u dit risico eigenlijk overneemt van de verzekeraar, biedt deze u daarvoor in de plaats een lagere maandelijkse premie. Gezonde mensen die verwachten weinig zorg nodig te hebben, kunnen dit overwegen.

Tegemoetkoming premie zorgverzekering: zorgtoeslag

De overheid heeft bepaald dat iedereen, ongeacht inkomen of leefsituatie, zich met een basisverzekering dient te verzekeren. Om mensen met een laag inkomen te compenseren voor de kosten hiervan, is er een maximale inkomensafhankelijke zorgtoeslag die kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst (afdeling toeslagen).

Meld u aan

Meer over het eigen risico

Hoe werkt het eigen risico
Betalingsregeling eigen risico
Vrijwillig eigen risico aanpassen
Welke zorg valt niet onder eigen risico
Nog geen rekening eigen risico van vorig jaar

Meer over zorgverzekeringen

AWBZ
Zorgtoeslag
Eigen bijdrage
Wet langdurige zorg

> Alles over zorgverzekeringen